Akla uygun inancın temeli üreticiliktir; inancımıza göre yaşamak, üretici olarak yaşamak demektir.

Erich From

İstemleri körükleyerek üretimlerini artıran toplumlar, gereksinimlere asla yetişemezler.

John Kenneth Galbraith

Yaratma sürecinin başındayken, kendinizi asla ama asla sınırlamayınız.

John Stewart