İftiralara en iyi cevap, sessiz kalarak verilir.

Ben Johnson

iftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldürmeyecekseniz hiç dokunmamak daha iyidir.

Bernard Shaw

İnsan, genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.

Cenap Şehabeddin

İftira, kılıçtan daha zalim bir silahtır; çünkü iftiranın açtığı yaralar, hiçbir zaman kapanmaz.

Henry Fielding

İnsan, iftirayı anç&k öftçm vermemekle yenebilir iftira; edileni değil, edeni kirletir.

The Circle

İftira korkunç bir şeydir, onu yok etmeye çalışırsanız kuvvetlenir canlanır, kendi haline bırakırsanız, kuvvetini yavaş yavaş kaybeder, en sonunda yıkılır gider.

Thomas Paine

Erdemin kendisi bile, iftiradan kurtulamamıştır.

William Shakespeare

Bir iftira, başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır.

William Shakespeare