İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir.
Abdülmelik bin Mervan

Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı taktirde, kişi alçakgönüllü olur.
Alain

Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır.
Anatole France

Gerçekten akıllı olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü olanlardır.
Andre Gide

Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün, küçüklük olduğunu bilir.
Andre Maurois

İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkları yener.
Amenemope

Tepeyi en iyi gören geniş vadidir, en yüksek noktayı seçebilmek için engin olmalıdır.
Francis Bacon

Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte buldum.
Hz. Ali (r.a.)

Gerçek tevazu, bütün iyiliklerin başıdır.
Hz. Muhammed (sav.)

Alçakgönüllülük, kişiyi yüceltir.
Hz. Muhammed (sav.)

Yüksek zatın yüksekliği alçaldığı, alçağın alçaklığı ise yükseldiği zaman artar.
İ. Hakkı Bıçakçızade

Alçakgönüllü insan, kendini hiç söz konusu etmez.
Jean de La Bruyere

Aşırı tevazünün da gurur gibi, kendisine mahsus tehlikeleri vardır.
Jean J. Rousseau

Bir adamın büyük olup olmadığı, onun alçakgönüllülüğünden anlayabilirsiniz.
John Ruskin

Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra, bir yana çekilmesini bilmeli.
Lao Tzu

Yalancı alçakgönüllülük doğdu, alçakgönüllülük öldü.
Mark Twain

Alçakgönüllü düşüncelerle yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir.
Montaigne

Alçakgönüllülük sözlerde değil, davranışlarda anlam bulmalıdır.
Murat Ertan

Gerçek olgunluk ve erdem; alçakgönüllülükle oluşur.
Murat Ertan

Çok sevilmek için alçakgönüllü olmalıdır.
Oscar Wilde

Yükselmek isteyen mütevazi olmalı, yücelik damına çıkmak için alçakgönüllülükten başka merdiven yoktur.
Sadi Şirazi

Sel, heybetle aktığı için baş aşağı yuvarlanıp gidiyor. Çiğ damlası ise küçücük ve aciz olduğundan, güneş onu sevgiyle yükseklere çıkarmaktadır.
Sadi Şirazi

Tevazünün aslı üçtür: Acizliğini, muhtaçlığını, günahlarını bilmek.
Şeyh Osman Hayri

Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.
Voltaire

Kendini pek büyük bir şey sanmayan, aslında sandığından daha büyüktür.
Wolfgang Van Goethe

Alçakgönüllülük içinde yürüdüğüm içindir ki önümde bütün yollar açılıyor.
Wolfgang Van Goethe