Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.

A. North Whitehead

Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra, aklınızda kalanlardır.

Andre Gide

Entellektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini, daha çok sözcükle anlatan kişidir.

Dwight Eisenhower

Kültür sahibi olmak isteyen insanın, ulaşacağı ilk hedef tedbirdir.

Friedrich Novalis

En kültürlü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.

Jane Adams

Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır.

John Stuart Mill

Kültürün temel direği; bilmek, öğrenmek arzusu ve merakı değil; bu yolda sarfedilen büyük gayretlerdir.

Matthew Arnold

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir..

Matthew Arnold

Kültür, zengin ve sınai bir toplulukta, insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir.

Matthew Arnold

Toplumların kültür seviyeleri, insanların yaşam tarzlarına göre değerlendirilir.

Murat Ertan

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.

Mustafa Kemal Atatürk

Dil gönlü yüzdüren gemidir, toplumun da gönlü var; toplumun gönlünün adı da kültürdür.

Oktay Sinanoğlu

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.

Peyami Safa

İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır; bunların kökü görgüdür, görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur, oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz.

Socrates

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.

Wolfgang Van Goethe