Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil, ölüleri yaşıyor varsaymaktır.

G. K. Chesterton

Bir millet, kendisine uygun müesseseleri ancak şuuraltı hayatının asırlarca süren devamında, gelenek ve görenekleriyle bulur.

Peyami Safa

Gelenek ve görenekler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakırlar.

Robert G. Ingersol

Milletimiz kendi geleneklerini hor görüp Avrupa'nın düşünce bilgi ahlâk, hukuk ve sanat ilkelerini benimsemeye karar vermekle, bugün gençlik çeşmesinin nerede olduğunu açığa vurmuştur.

Sabahattin Eyüboğlu

Her değişiklik iyilik işareti olduğu inancını taşımak, acayip bir düşünce ve gaflettir. Çünkü gerileme ve çöküşlerde ancak örf ve adetlerin değişmesi ile olur.

Said Halim Paşa

Başka ülkelerin yaşayışını, törelerini görmeyen kimse, kendi ülkesinin yaşayışını, törelerini de pek göremez.

Yavuz Sultan Selim