Kendi kendimizi yetiştirmek, yeryüzüne serilip gelişmek, gerçekten kaybolmuş yakınlarımızı bulmak gibidir.

Andre Gide

Olumlu kişi, kendini etrafındaki dünyaya uydurur, olumsuz kişi ise etrafındaki dünyayı kendine uydurur, bu nedenle dünyadaki tüm gelişmeler, bu olumsuz kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Bernard Shaw

Sahip olduklarınızla tatmin olabilirsiniz; ama bugün ne olduğunuzla asla tatmin olmamalısınız.

Bertie Charles Forbes

Gelişmeleri durmuş ulusların, yaşamları da durmuş demektir.

Edmund Burke

Başarı için ilk şart, gelişmedir.

G. Camphell

Bir ağaç boy atmayı ne kadar özlerse, kendini o kadar yüksek bir atmosferde bulur.

Henry David Thoreau

İnsanlar gelişmeyi, tatmin olmayanlara borçludurlar.

Henry Huxley

Yapmış olduğun şeylerin üstünde, bir şey yapmadıkça büyüyemezsin.

Ronald E. Osborn

Gelişmenin anahtarı, her zaman azınlıktaki insanların elindedir. Her topluluk, her zaman, diğerlerinden farklı olmaktan çekinmeyen, insanların sayesinde gelişti.

Raymond B. Fosdick

İnsanın gelişmesi, içeriden dışarıya doğrudur.

Sigmund Freud

Dünya bütün gelişmesini, mevcut durum karşısında, kendilerini huzur içinde hissetmeyen insanlara borçludur.

W. E. Gladstone

Düşünürüm, her şeyin büyüyüp gelişmesi, kısacık bir an için kıvama varır ancak.

William Shakespeare

Doğuştan bazı yetenekler getiririz; ama gelişimimizi büyük bir dünyanın binlerce etkisine borçluyuz. Bu dünyadan bize uygun olanı ve elimizden geleni kendimize malederiz.

Wolfgang Van Goethe