Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.
Benjamin Franklin


Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.
Benjamin Franklin


Küçük iyiliklere kimse önem vermez, oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
Bovier de Fontenelle


Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe, içimden küçük şey diye bir kavram olmadığını düşünüyorum.
Bruce Barton


Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan da bir milleti mahveder.
Cengiz Han


Büyük yanılgılarda tıpkı halatlar gibi, küçük yanılgıların örgülerinden oluşur.
Charles de Montesquieu


Zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür.
Çin Atasözü


Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra çıkar.
Dante Alighieri


Çok vakit, küçük şeylerden büyük şeyler, görünen şeylerden görünmeyen şeyler anlaşılır.
Ezop


İşleri düzenlemek, parçalara ayırmak, parçalar arasından bazılarını seçmek, çabukluğun can damarıdır, elverir ki parçalar çok olmasın. Parçalar arasındaki farkı göremeyen, işin hiçbir zaman esasını anlayamazlar.
Francis Bacon


Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösterenlerdir.
Friedrich Schiller


Hiçbir şey zor değildir, yeter ki onu ufak parçalara ayırmasını bilelim.
Henry Ford


Parça, bütünün habercisidir.
Hz. Ali (r.a.)


Düş kırıklığımı anlayışla karşıla, büyük ve güç olanı başarabilmek için küçük ve kolay olandan başla. Bütün zor şeyler kolaydan başlanarak yapılır, bütün büyük şeyler küçük olandan başlanarak yapılır.
Lao Tzu


Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır.
Lao Tzu


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
M. T. Cicero


Hayat küçücük şeylerden meydana gelen, kocaman bir demettir.
Oliver Wendell Holmes


Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.
Peter F. Marshall


Güneş battığı zaman, küçük yıldızlar parlar.
R. Southwell


tyi davranışlar, tümüyle küçük özverilerden oluşur.
Ralph Waldo Emerson


Şüphesiz ne kadar da küçük olsa da bir nokta unutulunca, zincir kopar ve neticenin bütün şüphesizliği de kaybolur.
Rene Descartes


Başarı, her gün toplanan küçük çabaların tekrarıdır.
Robert Callier


Kar taneleri, doğadaki en kırılgan şeylerdendir; ama bir araya geldiklerinde, bakın neler yapabiliyorlar.
Vesta Kelly