Erdem, insanın gücünü kendinden alması ve bu gücü kendi üzerinde de kullanabilmesidir.

Alain

Erdem, kaybedeceğini bile bile düşündüğünü söylemek ve daha önce de düşündüğü ve söylediği şeyleri, dikkatle gözden geçirmek demektir.

Alain

Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz.

Andre Maurois

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Aristoteles

Faziletsiz, saadet olmaz.

Aristoteles

Fazilet ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.

Benjamin Franklin

Faziletli olmaya çalışırsan, çok defa mutlu da olursun.

Benjamin Franklin

Erdem, kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır.

Bernard Shaw

Faziletli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür.

Bhartrihari

Erdem; toplum çıkarını, kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.

Charles de Montesquieu

Erdem, erdem içinde yer alır, akıllı olanlar bunu ararlar.

Confucius

Erdem, olduğu yerde kalmamalı, komşulara da tesir etmeli.

Confucius

Güzeli sevdiği kadar, erdemi seven insaçt ğ&r,ıptedım.

Confucius

En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır.

Confucius

Fazilete giden kapıyı, açmak güçtür.

Çin Atasözü

Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir, erdem ise bunu yapmaktır.

David Star Jordan

Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür.

Eflatun

İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil.

Epictetos

Fazilet, ezilip berelendikçe kokusu daha güzelleşen şeylere benzer.

Francis Bacon

Kalbimiz, erdemimiz uğrunda kırıldığı zaman, erdemimiz ne kadar büyür.

Friedrich Schiller

Bir insanın erdemi, tehlikeli saatinde belli olur.

Friedrich Schiller

İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az; fakat kendilerinde bulunmayanlardan da o nisbette çok bahsederler.

G. E. Lessing

Büyük adamları yok eden, küçük hatalar vardır, öyle büyük hatalar da vardır ki bir küçük erdem, onları bile unutturabilir.

Grantland Rice

Erdem; uzaklarda ta uzaklardadır, ona götüren yol uzundur, diktir, çetindir, kan ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuş.

Hesiodos

Fazilet, fenalığa karşı paratoner görevini yapar.

Horace Mann

Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.

Hz. Ali (r.a.)

Erdem, yaşamaktan korkmakta değil, belalara karşı koyup diretmekte, yolundan dönmemektedir.

L. Annaeus Seneca

Erdemli insan, başkalarına saldırmak yerine, kendini güçlendirir.

Lao Tzu

Erdemli kişi diğerlerinin üzerinde olduğunda, alttakiler kendilerini düşük olarak görmezler. Erdemli kişi insanların önüne geçtiğinde, diğerleri önlerinin kapatıldığını düşünmezler.

Lao Tzu

Üretmek ve bitirip büyütmek, kendine maletmeden büyütmek, hiçbir şey beklemeden davranmak, zorlanmadan yola koyulmak, budur işte en üstün erdem.

Lao Tzu

Erdemin en yüksek ispatı; sınırsız kudrete sahip olmak vc onu kötüye kullanmamaktır.

Lord Mecualay

Çocuklarınıza fazileti öğretin, insanı ancak o bahtiyar eder, para değil.

Ludwig van Beethoven

Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren fazilettir, fazilet olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.

M. T. Cicero

Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde, meydana çıkar.

Marlo Morgan

Erdem; bilgi, çalışma, doğruluk ve sevgi ile güç kazanır.

Murat Ertan

Faziletin mükafatı, yine fazilettir.

Ralph Waldo Emerson

Erdem, iyi saydığımız şeyleri yapmakta gösterdiğimiz karar ve sabırdan ibarettir.

Rene Descartes

Erdemin ödülü olan hoşnutluk, erdemin yolundan gidilmedikçe kazanılamaz.

Rene Descartes

Fazilet, iyiye yöneltilmiş olan ve bizi sevilmesi gerekeni sevmeye ve nefret edilmesi gerekenden de nefret etmeye sevkeden, özellikten başka bir şey değildir.

Saint Augustinus

Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır, faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.

Samuel Johnson

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır; ama her zaman her yerde erdemli olamamışlardır.

Socrates

Fazilet, ruhun güzelliğidir.

Socrates

Gerçek fazilet nedir bilir misiniz kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır.

T. Maccius Plautus

Yeryüzünde yegane solmayan çiçek, fazilettir.

William Cowper

Erdemle zorunluluk arasında, ince bir çizgi vardır.

William Shakespeare

Erdemsiz bir yaşam, erken bir ölümdür.

Wolfgang Van Goethe

Güzellik kaybolur, fazilet devam eder.

Wolfgang Van Goethe