Para iyi hizmetçi, kötü bir efendidir.

Alexandre Dumas

Bir budala para kazanabilir; ama onu sarf etmek için akıllı olmak lazımdır.

B. H. Spurgeon

Paranın değerini anlamak isterseniz borç almaya çalışın.

Benjamin Franklin

Para açlığı giderir mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur ruhu değil.

Bernard Shaw

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.

Büyük Frederich

Dünyada üç şey saklanamaz: Aşk, duman ve parasızlık.

Çin Atasözü

Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece pek işe yaramaz.

Francis Bacon

Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Francis Bacon

Para hırsı, atom bombasından çok daha fazla insanı öldürmüştür.

Grev Palast

Para ya bizim başımızın belası veya bizim hizmetkarımızdır.

Horatius

Eldeki para hürriyetin aletidir; fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.

Jean J. Rousseau

Kimse öğüt istemez herkes para ister, demek ki para öğütten daha iyidir.

Jonathan Swift

Paranın fethedemeyeceği kadar, sağlam bir kale yoktur.

M. T. Cicero

Cebinize giren her meteliğin, hesabını tutmayı unutmayın.

Mahatma Gandhi

Bana bakın, ben yoksulum, çıplağım; fakat bu milletin reisiyim. Biz zenginlik istemiyoruz; fakat çocuklarımıza doğruyu öğretmek istiyoruz, para pul bize yaramaz, parayı öteki dünyaya giderken yanınızda alıp götüremezsiniz, biz sulh ve muhabbet istiyoruz.

Makhpiya Luta

Parasız düşünür; ama paralı iki misli düşünür.

Mihayloviç Dostoyevski

En küçük para bile, bazen hayatımızı değiştirebilir.

Murat Ertan

Paraya fazla güvenin olmasın, fakat onu güvenilir bir yere koy.

Oliver Wendell Holmes

Yeni çağda paranın gittikçe artan bir kuvvet oluşu, ahlak mukavemetinin gittikçe azalmasındandır.

Peyami Safa

Para sevgisi her kötülüğün köküdür; çünkü parayı sevmek, vasıtayı sevmektir ve gayeyi ihmal etmektir. İnsan paranın temin edeceği maksatlar yerine, paranın kendisini gaye sayar ve ona taparsa o zaman para her kötülüğün kökü olur.

Russell H. Conwell

İnsanlar sahte para yaparlar; ama çok kere para da sahte insanlar meydana getirir.

Sydney J. Harris

Para insanı avlamak için en iyi yemdir.

Thomas Fuller

Paranın öldürdüğü ruhlar, demirin öldürdüğü bedenden daha çoktur.

Walter Scott