Felsefe, ne kadar soğuksa itikat da o kadar sıcaktır, birinin kaynağı sönük mantık, diğerinin ise nurlu bir kalptir.

Alexandre Dumas

Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.

Bertrand Russell

Felsefe, zaruri ve elzem vazifelerde, cılızlığımızı anlamakla başlar.

Epicuros

Biraz felsefe, insanın zihnini dinsizliğe meylettirir; felsefede derinleşmek, zihinleri dine yaklaştırır.

Francis Bacon

Hikmet ve felsefe, geçmiş ve gelecek dertlerin kolaylıkla hakkından gelir; fakat bu günün dertleri de onun hakkından gelir.

François de La Rochefaucauld

Felsefe öğrenilmez, yapılır.

Immanuel Kant

Felsefe konusunda en yavaş konuşabilen kazanır, ya da bitişe en son varan.

Ludwig Wittgenstein

Felsefe; bizi başkası için değil kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir.

Montaigne

Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır.

Montaigne

Boş vakit, felsefenin annesidir.

Thomas Hobbes

Felsefe, düşüncenin mikroskobudur.

Victor Hugo

Felsefe, aklın sınırlarına işaret eder ve onları sözle çözmeye çalışır.

Wolfgang Van Goethe