Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir.

Alphonse Daudet

Yeminden çok, karakter asaletine güven.

Atinalı Solon

İnsanın hakiki asaleti, faziletten gelir doğuştan değil.

Epictetos

Babadan gelen asalet, insanın gayretini kırar.

Francis Bacon

İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.

Friedrich Nietzsche

Soyluluk, duruluk ve doğruluktur.

Hacı Bektaş-ı Veli

Asilane yaşamak; ancak asilane hareket etmekle mümkündür.

S. Blackie

Yalnız hayatını kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen kimseden, asil düşünceler beklemek çok güçtür.

Jean-Jackues Rousseau

İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaratılışında asalet olmadı mı dünyanın tacını giyse, yine çıplak kalır.

Montaigne

Asalet sahibi kişi, verilenin değerine değil veriliş şekline önem verir.

Plutarchus