İnsan verdiği bütün kararlan tatbik etmemelidir, yalnız doğru, geleceği gören ve akıllıca verilen kararları, tatbik etmelidir.

Epictetos

Kızgınken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak gibidir.

Euripides

Bir konuda karar almak bir sonuca varmaktır; ama bu bir şey yapmak anlamına gelmez.

Francis Bacon

Herkes belleğinden yakınır; ama kararından yakınmaz.

François de La Rochefaucauld

İnsan, tabiat olayları ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibidir, çevresindeki I olaylarla kendisini yakınlaştırabilen, kaynaştırabilen insan sağlıklı kararlara varabilir. İnsanın karar verebilmesi için, yoğun bir duygu, bilinç ve bilgi i bütünlüğüne ihtiyacı vardır.

Immanuel Kant

Doğru kararlar iyi bir tecrübe sayesinde alınır, iyi bir tecrübe ise zamanında alınmış I kötü kararlar ile kazanılmıştır.

J. Long

Küçük kararları, akıl ile büyük kararları ise kalp ile almak gerekir.

Jackson Brown

Açık görüşlü olmak iyi bir şeydir; ama sadece bir konuya tüm yanları ile bakıp ' karar verme yeteneğine sahipseniz.

James E. Smith

Felaket içinde karar verebilmek, yarı kurtuluştur-

Johann Heinrich Pestalozzi

Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.

John Erslkin

Bir karara karşı gelmek ile, kararı veren insana karşı gelmek arasında fark vardlır.

Maurice S. Trottcer

Yanlış bir karar vermektense, önceden uzun süre değerlendirmek daha doğrudur. .

Murat Ertan

Karar vermek, başarabilmemiz için en önemli aşamadır.

Murat Ertan

Kararlar, gönül terazisinde tartıldıktan sonra verilmelidir.

II. Abdülhamid

Korku ve kuşkular, kesin karar kabiliyetini yok eder.

II. Abdülhamid

Verdiğimiz hükümler saatlerimiz gibidir, her biri ötekine tam benzemez; fakat herkes kendininkine inanır.

Alexander Pope

İyi Fikirler, bilgi olmadıkça iyi kararları garantilemez ve iyi bir bilgi seviyesi, iyi bir fikir olmadan pek işe yaramaz. İyi bir karar, iyi bir fikir ve iyi bir bilgi birikiminin evliliğinden doğan, sağlıklı bir çocuktur.

Andrew Roy Duncan

Kararlılık, insan iradesinin uyandırma zilidir.

Anthony Robbins

Hayatta ne istediğinize karar verin, kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin.

Bill Porter

Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.

Charles Hale

Büyük adamlar olmasa hiçbir büyük şey başarılamaz, insanlar da ancak karar verirlerse büyük olabilirler.

Charles de Gaulle

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Confucius

Dünyadaki üzüntünün yarısına sebep, insanların bir kararın dayanacağı bilgilere sahip olmadan karar vermeye teşebbüs etmeleridir.

Dale Carnegie

Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.

Dale Carnegie

Aklın öğütlcdiği her şeyi, ihtirasa kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam ve sabit bir karar sahibi olffiak gerekir.

Descartes

Hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez; bilgileriniz geçmişe mahsus, kararlarınız ise geleceğe yöneliktir.

Earl Wilson

Hiçbir şey, karar verebilme yeteneğine sahip olmak kadar zor ve onun kadar kıymetli değildir.

Napoleon Bonaparte

Vaktinden önce alınan kararların, sonu yoktur.

Oscar Wilde

Karar süreci, doğru ya da yanlış cevaplara ulaşmak değil, etkili seçenekler arasından, en etkili olanı seçmektir.

Philip Marvin

Görünene göre karar verenler, ne kadar az şey gördüklerini bilmeyenlerdir.

Robert Southy

Tek ihtiyacım olanın bir karar vermek olduğunu öğrendiğimde, onu oylamaya sunmadım, sadece karar verdim.

Ronald Reagan

En iyi sonuç veren davranış ve eylem, üzerinde ısrarla durulan davranışlardır.

Samuel Smiles

İnsan kendisi için karar verir, bu yüzden eğitimin amacı karar verme yeteneğini geliştirmek olmalıdır.

Victor E. Frank

Kararlılık ve devam, bence insanın en saygıdeğer yanıdır.

Wolfgang Van Goethe

Uzun danışmalardan sonra da olsa her karar, sonunda bir an meselesidir, doğru olanı yalnız akıllı insan yakalar.

Wolfgang Van Goethe