Bir kuşağın kendinden sonraki kuşaklara bırakmış olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne “Ortak Miras” denir. Her kuşakta yaşamış insanlar bilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve düşünce gibi alanlarda sürekli üretim içerisindedirler. Ortak miras tek bir ulusa ait değildir. İlk çağlarda Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlılar, Orta Çağ’da Müslümanlar Yeni ve Yakın Çağlarda ise Avrupalılar insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmuşlardır.
Ortak mirastan bütün uluslar yararlanmalıdır. Ancak bu sayede bütün insanlar mutlu olurlar. Ayrıca bütün uluslar ortak mirasa katkıda bulunmalıdır. Bu durum bilim, sanat, edebiyat gibi alanlardaki eserleri korumayı da gerekli hale getirir. Müzeler, sit alanları, kütüphaneler, ortak mirasın korunması için oluşturulmuştur. Günümüzde tüm insanlık ortak mirasın korunmasına önem vermektedir.

Yani ortak miras denilince aklımıza bütün insanlığı ilgilendiren ve korunması gerekli olan ürünler gelecek.Mesela Türklerden önce Anadolu’da yaşayan milletler Anadolu’da önemli bir sanat eseri bırakmışlar. Bunu Türkler korumuş. Türkler bu coğrafyada yaşayıp o eserin sahibi olmuş olabilirler ama bu eser sadece Türkleri değil bütün insanlığı ilgilendiriyor olabilir. O nedenle korunması ve ilgilenilmesi üzerinde hassasiyetle durulan bir konuyu gösteriyor.

Örneğin Aristo, Sokrates, Mevlana,Yunus Emre gibi insanların ortaya koydukları düşünceler bugün bile geçerliliğini korumakta ve insanlar bu düşüncelerden halen yararlanmaktadır. Dolayısıyla bu düşünürler ve ortaya koydukları düşünceler de insanlığı etkileyen yönlerinden dolayı Ortak Miras konusu kapsamında değerlendirilmelidir.Türkiyedeki Ortak Miraslar


Selimiye cami ve Külliyesi (16. yy)

Bursa ve Cumalıkız Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (13. yy. 15. yy)

Konya Selçuklu Başkenti

Alanya Kalesi ve Tersanesi

Selçuk Kervansarayları Denizli – Doğubeyazıt Güzergahı (13. yy)

Ishakpaşa Sarayı (17. yy)

Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (17. yy – 19. yy)

Diyarbakır Kalesi ve Surları (12. yy)

Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (13. yy)

Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (12. yy – 13. yy)

Sümela Manastırı (5. yy – 19. yy)

Alahan Manastırı (7. yy)

St. Nicholas Kilisesi (7. yy – 8. yy)

St. Paul Kilisesi, St. Paul’s Kuyusu ve Çevresi

Kekova

Güllük Dağı – Termessos Milli ParkıTürkiyenin En Önemli Ortak Mirası Nedir?


Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu eserler Türkiye Cumhuriyetinin en önemli ortak miraslarını oluşturmaktadır.