Allah’ın 14 sıfatı vardır.Bunlardan altı tanesine zati sekiz tanesine de Subûti Sıfatlar denir.


Zati Sıfatlar

Vücud:Allah vardır.

Kıdem:Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.

Beka:Allah’ın varlığının sonu yoktur.

Vahdaniyet:Allah birdir.

Muhalefetün Li-l Havadis:Allah sonradan olan şeylere benzemez.

Kıyam Binefsihi:Allah’ın varlığı kendindendir.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.Subûti Sıfatlar


Hayat:Allah,hayat sahibidir,diridir.

İlim:Allah her şeyi bilir.

Sem’i:Allah her şeyi işitir.

Basar:Allah,her şeyi görür.

İrade:Allah diler,dilediğini yapar.

Kudret:Allah kudret sahibidir,her şeye gücü yeter.

Kelam:Allah söz sahibidir.

Tekvin:Allah yaratıcıdır.