Çok değişik biçim ve büyüklükte otobüsler vardır. İngiltere’de ve başka bazı ülkelerde iki katlı otobüslere rastlanır. Birçok ülkede, özel olarak döşenmiş hava hatlarıngenckolik.netdan aldığı elektrikle çalışan troleybüsler bulugenckolik.netnur. Dünyanın pek çok kentinde de körüklü otobüsler (köşeleri dönerken orta bölümleri bükülebilen, eklemlenmiş otobüsler) çalışır. Kentte olsun, kasabada olsun, otobüs en uygun ve yaygın ulaşım aracıdır. İki katlı ve körüklü otobüsler öbür otobüslerden daha çok yolcu taşıyabilir.

Otobüsün Tarihsel Gelişimi

İlk otobüsler atla çekiliyordu ve ilk kez 1662′de Paris’te hizmete konmuştu. Hükümet sıradan insanların otobüse binmesini yasaklagenckolik.netmış, bundan yararlanma hakkını yalnızca zenginlere tanımıştı. Fransa’da otobüslerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ancak 1820′lerde gerçekleşti; hizmete konan bu araçlara da, Latince’de “herkes için” anlamıgenckolik.netna gelen “omnibus” adı verildi. Kısa bir süre sonra “omni” atılıp ad kısaltıldı. İngiltere’de ilk otobüs hizmeti Londra’da 1829′da başladı. Bu ilk otobüsler atla çekiliyordu; 1830′da buharla işleyen bir posta arabası da hizmete girdi.

1832′de New York’ta tramvay işlemeye başladı. Tramvayın otobüsten farkı, caddeye gömülü raylar üzerinde gitmesidir. İlk tramgenckolik.netvayların o dönemin otobüslerine göre bir üstünlüğü vardı: Karayollarının bozuk olmagenckolik.netsına karşılık raylar düzgündü ve karayolunun üstünde iki atın çekebildiği bir yükü, ray üstünde tek at çekebiliyordu. 19. yüzyılın sonlarında büyük kentlerin pek çoğunda atlı tramvay ve atlı otobüs işletmeleri kurulmuşgenckolik.nettu. İstanbul’da 1871′de, İzmir’de ise 1884′te atlı tramvay seferleri başlamıştı.