Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamı taşır. Köken olarak Yunanca “yok/olmayan” anlamındaki ou, “mükemmel olan” anlamındaki eu ve “yer/toprak/ülke” anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir. Kullanımı Thomas More’un 1516′da yazdığı De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia veya kısaca Utopia isimli kitabıyla yaygınlaşmıştır. Ütopyalar, bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır. Ütopyalar üzerine görüşler iki biçimde ortaya çıkmıştır. Bir kısmı özendirici, istenen nitelikte, diğer bir kısmı ise korkutucu, ürkütücü ütopyalardır.


Sözlükte ütopyanın anlamı?
1- Gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce.
2- XVI. yüzyıl ingiliz yazarı thomas more’un, ideal toplumun temellerini anlattığı romanın adından gerçekleştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce, hayal. bilimsel olmayan.

Ütopya ne demek?
(Utopia) İdeal, gerçekleşme olanağı bulunmayan anlamına ge’ir. XVI. asır başlarında ünlü düşünür Thomas Moore, eserinin ismini “ütopya” koymuştu. Moore bu eserinde dinsel hoşgörüye dayanan, yöneticilerin halk tarafından seçildiği, yoksulluğun bulunmadığı hayal ürünü bir toplumu tanıtır. Marks’ tan önceki birçok Sosyalist yazar da ütopik görüşlere yer vermiştir. (Bkz. Ütopik Sosyalizm) Ütopik düşünceler gerçeklerle ilişkisi bulunmayan görüşlerdir. Bununla birlikte, ütopik görüşlerin, insan düşüncesine yeni ufuklar açtığı, fikir alanında gelişmeleri hızlandırdığına da kuşku yoktur.