Yeni taş devrinde, Milâttan senelerce evvel yaşayan bir adam tekerleği icad etmiştir. Tekerleğin icadı zamanımızdaki tüm keşiflerden önemlidir. Tekelerğin icadı yapılana kadar ağır yükler, kızaklarla veya odunlar üzerinde çekilmek suretiyle taşınmaya çalışıyorlardı.Bu müthiş fikir ilk önceleri yuvarlanan odunlar yerine, sabit bir mihverin ucuna dönecek bir şekilde iki yassı yuvarlak tahta, yani tekerleğin takılması düşüncesinden ibaretti. Günümüzdede kullanılan dört tekerlekli arabalar daha pratik olmakla birlikte dingil düzeneğine ihtiyaç gösterdiğinden, daha sonraları kullanılmaya başlandı.


Tekerlek tıpkı ateş gibi dünya icat tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesidir. İnsanların yaşayış biçmini değiştiren icatlar arasında en üst sıralarda sayılabilecek tekerlek, modern teknik ve mekaniğin merkezi durumundadır. Tekerleğin icadı o kadar eski zamanlara dayanmaktadır ki ne zaman ve kimler tarafından icat edildiği net olarak bilinememektedir. Bu nedenle tekerleğin icadı ile ilgili verilere ve tarihçesine bir göz atmakta fayda vardır. Bilinen en eski tekerlek kalıntıları M.Ö 3000 – 2500 yıllarına aittir. Amerikalı arkeolog Speiser tarafından Gawra’da yapılan kazılarda tekerleğe rastlanmıştır. Yine bir İngiliz arkeolog olan Woolley, Ur’da, M.Ö. 2.950 yıllarından kalma bir mezardan, tekerlek kalıntıları çıkarmıştır.

Hangi ihtiyacın tekerleğin icadına yol açtığı bilinmiyor fakat General Frugier’in varsayımı hem ilginç hem de inandırıcıdır. Bu varsayıma göre; Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insanlar, avladıkları hayvanları veya kaya parçaları gibi bazı şeyleri yaşadıkları yere taşıma ihtiyacını duymuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl ederek tekerleğin icadı ile ilgili yol katetmilerdir.

İngiliz tarihçi Maccurdy’ye göre; tekerleğin atası, tomar denilen silindir biçiminde sarılmış kağıt ya da deridir. Yapılan kazılarda elde edilen bilgiler bu gelişmeyi doğrular niteliktedir. Yapılan arkeolojik kazılarda Sümerlere ait, M.Ö. 3.000′lerden kalma kızaklar ve arabalar çıkartılmıştır.

Tekerleğin icadının arabanın icadına yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bir çift tekerleğin dingille birleştirilmesi ve buna demirsiz bir saban oturtulması ile tarımda kullanımı gerçekleşmiştir. M.Ö. 3.000 yıllara ait Sümer kalıntılarında rastlanan arabalar böyledir.

En eski tekerlek, yaklaşık 5.000 yıl önce mezapotamyada yapılmıştır. Tekerlek ile ilgili en eski kayıt, M.Ö. 3.500 yıllarına ait tekerlekli bir kızağı resmeden Sümer (Erech) piktogramıdır. Tekerlek fikri muhtemelen kütüklerin kolayca yuvarlanarak taşınması amacıyla kullanılmasından doğmuştur. Bilinen en eski tekerler, bir kazık üzerine geçirilmiş üç tahta diskten oluşur.