Plebler antik Roma’da ayrıcalıklı patrici sınıfından ayrı olarak Roma vatandaşlarının genel bütününü oluştururlardı. Bu kavram günümüzde bazı toplumlarda genellikle orta ve alt sınıflar için kullanılsa da Roma döneminde plebler oldukça zengin ve nüfus sahibi olabiliyorlardı.

Eski Roma’da halkın aşağı sınıfına verilen ad. Roma vatandaşlarının üstün sınıfını oluşturan patricilerden daha dar haklara sahiptiler. Ticaret yapabilir, mal-mülk edinebilir, ancak patricilerle evlenemez, silâh taşıyamaz, dolayısıyla orduya da katılamazlardı. Ayrıca seçme ve seçilme hakları da yoktu. Büyük bir olasılıkla fethedilen topraklardan gelen halkın torunları, çeşitli yabancılar vBulletin.den oluşmuş karışık bir topluluktular.


Plebler ve patriciler arasındaki eşitsizlik zamanla şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu mücadele İ.Ö. 300′lerde pleblerin politik ve sosyal haklarını genişleterek patricilerle eşit duruma gelmesiyle sonuçlandı. Patriciler ancak çok sınırlı bazı devlet ve din görevlerini kendilerine saklayabildiler. Buna karşılık plebler de ticaretle zenginleşerek bir servet aristokrasisi kurdular. Bununla birlikte kırsal kesimden Roma’ya göçen plebler ve özgürlüğüne kavuşan köleler, pleblerin aşağı tabakalarını ve kent orta sınıfını beslemeye devam ettiler.