Enflasyon, para değerinin düşmesine ve fiyatların yükselmesine, dolayısıyla da ekonomik dengenin bozulmasına yol açan ekonomik olays denir.
Enflasyonlar, genellikle talep şişkinliğinden ve maliyet masraflarının kabarmasından ileri gelir. En çok rastlanan enflasyon tipi ise, talep şişkinliğinden ileri gelen enflasyondur. Bu tip enflasyonlar moneter (parasal) karakterli olabilir ya da olmayabilir. Para ve kredi hacminin genişlemesi, harcamalarda artışa ve pahalılığa neden olmuşsa, talep enflasyonu moneter karakterlidir. Maliyet enflasyonları ise başlıca şu nedenlerden kaynaklanır: Kısıtlı bir dış ticaret politikası ve gümrük vergilerinin aşırı derecede yüksek olması; gider, üretim ve tüketim vergilerinin ağırlığı; faiz haddinin yüksekliği; ücretlere yapılan zamlar ve devalüasyon. Enflasyonlar, hızlarına göre de sınıflandırılabilirler. Aşırı enflasyon, moneter karekterli bir talep şişkinliğidir. Kronik enflasyon, moneter, karakterli olabilir ya da olmayabilir; bu tip enflasyonların süresi uzundur. Belirsiz ya da sürünen enflasyonda, fiyat yükselişleri yavaş bir tempo izler.

Enflasyon, ekonomiyi başlıca üç yönden etkiler:
Gelir dağılımında ve satın alma gücünde eşitsizlikler doğar.
Üretimin verimliliği ve kalitesi düşer.
Dış ödemeler dengesi sarsılır.