Cennete giden yollar, mescitlerden geçiyor Mevlâ hep kullarını, secdelerde seçiyor. Ömer KIRAZLI

Camiler her yastaki Müslüman hitap eden bir nevi mekteptir. Hekimoğlu Ismail

Cami: huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, ilim ve irfan dergâhıdır. Ömer KIRAZLI

Camiden istifade eden millet, Camiden istifade eden devlet, yükselmiştir. Ömer KIRAZLI

Mabetler, mukaddes kimselere vakfedilmiş, müzeler değil, fakat günahkârlar için birer hastanedir. AVan BUREN

Cami yıkıldıysa mihrap yerinde, Kalır güzellikten eser demişler. Yesârî

Camiler yeryüzünün her yanına kurulmuş, Ezanla insanoğlu camiye davet olurmuş. Ömer KIRAZLI

Cami-i köhne-i bî vakf’e, Cemaat gelmez. NÂBÎ