Oğuzlar da Deli Dumrul adında bir er vardır. Deli Dumrul bir çay üzerine bir köGoogle Page Rankingü yaptırır ve bu köGoogle Page Rankingüden geçenlerden otuz üç geçmeyenlerden de döve döve kırk akçe alır. Amacı ise gücünü kuvvetini göstermektir.

Bir gün köGoogle Page Rankingünün yamacında Tanrının emriyle Azrail bir yiğidin canını almıştır. O yiğidin başında yas tutulurken Deli Dumrul gelir ve ne olduğunu sorar Azrail’in yiğidin canını aldığını öğrenince Tanrıya Azraili karşısına çıkarması için dua eder. Bir daha Azrail’in yiğitlerin canını almasını istemez.

Bu yalvarma Tanrının hoşuna gitmez ve Azraile emir verip Deli Dumrula haddini bildirmesini söyler. Deli Dumrul kırk yiğitle içip eğlenirken Azrail gelir ve sadece ona görünür. Deli Dumrul korkup ona kim olduğunu sorar. Gelenin Azrail olduğunu öğrenince onun üzerine yürür fakat Azrail kuş olup uçar. Deli Dumrulun hamlesi boşa çıkar. Deli Dumrul atıyla onun peşinden gider. Karşılaştıklarında Deli Dumrulu Azrail yere çarpar bunun üzerine Deli Dumrul canını almaması için Azraile yalvarır. Azrail de ona değil Tanrıya yalvarmasını söyler. O da Azrailin dediğini yapar ve bu Tanrının hoşuna gider Deli Dumrulu bir şartla affeder. Kendi canı yerine başka bir can bulmasını söyler. Deli Dumrul da ana ve babasının yanına gelir, durumu anlatır. Ana ve babası canlarını vermek istemezler Deli Dumrul son çare olarak karısından can ister ve karısı bunu kabul eder.

Deli Dumrul Tanrıya yalvarır ikisininde canını alması ya da onları bağışlaması için Tanrı bu yalvarmadan hoşlanır ve Azrail’e Deli Dumrulun ana ve babasının canlarını alıp Deli Dumrul ve karısına vermesi için emir verir. Böylece karı koca yüz kırk yıl yaşarlar.