“İstikbal, arzu ve imanı olana mevdudur.”
Mustafa Kemal Atatürk


“Esersiz iman, başaksız tarlaya benzer.”
Alman Atasözü


“İnanan, rahat eder.”
A. Strindberg


“Temizlik, imandan gelir.”
Türk Atasözü


“İnanmak, kemale doğru yol almaktır, hakikati görmek ve dünyaya hâkim olmaktır.”
H. Ziya Ülken


“Kim, bir şey yapmak istiyorsa, ümitsizliğe kapılmamalıdır, hedefine ve ideallerine imanla sarılmalıdır.”
Goethe


“İnsanı yaşatan kuvvet, imandır. İmanın zail olması, çökmek demektir.”
William James


“İman, ruhun kuvvetidir.”
Martin Luther


“Sevgisiz imanın hiç bir değeri yoktur.”
Martin Luther


“İnanç, yaşamanın gücüdür.”
Tolstoy


“İnanç, mantıktan üstündür.”
Bailey