insanlar dikkat çekmek için ne yapacaklarını şaşırdılar...