ÜLKEMİZ NASIL KURTULUR?Ülkemizi, içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtarmak için çeşitli çarelerin öne sürüldüğü bir karmaşa ortamından geçiyoruz bu günlerde. Pekiyi iyi bir çare öne sürebilen kimse var mı? Şahsen ben henüz rastlamadım. Halbuki çaresi basit: Kanımca ülkemizi bu zor durumdan çıkarmanın tek çaresi, bu zor durumu hafifçe delerek, kenarından bir kertik açmak ve yırtmamaya özen göstererek ülkeyi dışarı çekivermektir. Ülkeyi çekerken, şeklinin bozulmasını, bakanlarının yaralanmasını ve darbe olmasını önlemek için, ülkeleri zor durumdan kurtarırken daha önce başarıyla kullanılmış olan "kerpüten" adlı basit araç kullanılabilir. Kerpüten, iki adet tornovidu'nun bir menteşe ve yarım bir güğümle birleştirilmesi ile elde edilir. Tornovidu ise eskiden tüm bakkal ve marketlerde bulunmasına karşın, şimdi sadece bende (iki adet, biri biraz paslı) bulunmaktadır. Aslında tornovidulara bu şekilde kıran girmesi, kıranların tornovidularla beraber ülkeyi de itekleyerek, onun zor bir duruma girmesine dolaylı olarak neden olmuştur. Ama eğer ülkemizi bu zor durumdan kurtaracaksak, konuyu dağıtmadan devam edebilecek cesarete sahip fertlerin çoğunluğunu oluşturan bir toplumun dinamikleri açısından serdedilebilir olanı gözlemlemenin verdiği hazzı yaşama geçirebilmek adına, çiğ gergedan bile kemirilebilir. İsterseniz şimdi, zor durumlar hakkında biraz daha ayrıntıya girelim (istemezseniz siz bilirsiniz...):

Zor durumdan çıkarılmaya çalışılan ülke genellikle, diğerlerine, "sınır" dediğimiz kiprit çubukları ile tutturulmuş bir şekilde bulunur. Söz konusu ülke deniz ve dağlar gibi rütbeler içeriyorsa, buna "aman ne hoş!"; yok eğer sadece çöl falan içeriyorsa buna da "hadi iltica edelim" denir. Bu isimlendirme kesin olmayıp, isimlendirenin keyfine kalmış bir durumdur (bkz. Keyfimolojinin Temelleri). Eğer bu ülke tiplerinden herhangi biri bir şekilde zor bir durum içine girmişse, önce bu zor durumun kıvamı incelenmelidir. Bazı zor durumlar sert çeperlere sahipken -ki bunlara ınnnh! denir-, diğerleri sümüksü bir zara sahiptir ve kenarlarında iki sıra halinde zımbaları vardır (bunlara da öğğk! denir genelde). Ülkeleri, sert kıvamlı zor durumlardan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ülkelerin kenarlarının zedelenmemesidir. Örneğin, Danimarka adlı ülke, zamanında Vikingler tarafından böyle zor bir durumdan palas pandıras çıkarıldığı için kenarları kırık kırık olmuş ve hatta ülke peynir gibi dağılarak adacıklar denen parçalara ayrılmıştır (Ülke sakinleri de nedense bundan gurur duyarlar, hatta bir sürü de turist gider oralara...). Halbuki, örneğin Mısır denen ülke, zamanında girdiği böyle sert kıvamlı bir zor durumdan başarılı bir operasyonla kurtarıldığı içindir ki, sınır denen kiprit çöpleri pek bir düzgün kalmıştır (bakınız Büyük Dünya Atlası).

Eğer ülkenin içinde bulunduğu zor durum sümüksü bir kıvama sahip ise, o zaman daha özenli bazı yöntemler takip edilmelidir. Kerpüten, özellikle bu tip durumlar için biçilmiş kaftandır (yani eskiden kaftandan biçilirdi ama şimdi, yukarıda da dediğim gibi, tornovidu ve güğüm gereklidir). Sümüksü bir zor durum, genellikle ülkeyi çekme işlemi sırasında ülkenin üzerine sıvaşarak, denizlerin bulanmasına ve dağların bükülmesine neden olabilir. Ayrıca halkın üzerine de baskı yaparak çeşitli sosyal pırtlamalara sebebiyet verebilir (bkz. Patates Baskısı). Genellikle bu tip durumlarda zor durumdaki ülke, kendisini zor duruma sokan bir başka ülkeden bir adam (örneğin bir derviş) getirir ve bu adam da ülkedeki kerpüten fabrikalarının kurulması için gerekli adımları atar. Bu adımlar sırayla atılmalıdır. Eğer hep beraber atılmaya çalışılırsa buna "zıplama" denir ki, genellikle "yere kapaklanma" dediğimiz bir olgu ile sonuçlanır. Yeterli miktarda kerpütenin yapılmasının ardından, elde edilen kerpütenlerin cilaları dikkatli bir biçimde ülkenin sanayi kuruluşlarının ortak çalışması ile gerçekleştirilir. Kerpütenler güzelce cila yapılmazsa, ketpütenler güzelce kaymaz, sümüksü zar yırtılır ve bu zor durum tüm ülkenin üzerine bulaşır kalır. Buna "iğrenç" denir. Ondan sonra işin yoksa temizle dur...

Bizim ülkemizin içinde bulunduğu zor durumun kıvamı, uzmanlar arasında uzun süredir tartışılan bir konudur. Halbuki boşuna tartışacaklarına, bir başka ülkeye, örneğin Madagaskar'a gidip, dışarıdan bir baksalar, mesele hemen halledilebilir. Ben kendim gittim baktım ve ülkenin içinde bulunduğu bu zor durumun sümüksüden de öte "balgamsı" olarak adlandırabileceğim bir kıvama sahip olduğunu hayretle müşahade ettim. Müşahade sırasında dikkatimi celbeden bir başka noktayı, dikkatimi boşuna celbetmemesi için uyardıysam da beni dinlemediği için onu taş bir tokmakla ezdim. Sonra da ülkeme geri döndüm. Tabii ülkeye girip çıkarken bu zor duruma da girip çıkmak zorunda kaldığımdan üstüm başım berbat oldu ve bir sürü masrafa girdim. Ama bu bir başka yazının konusu...

Bu zor durumdan ülkeyi çıkarabilmek için, ülkemizin daha önce karşılaştığı zor durumları da anlayabilmemiz ve buna göre ayağımızı denk (hatta mümkünse eşit) almamız gerekir. Örneğin, beşinci Balkan Harbinde de sanırım ülke bu tip bir zor duruma girmiş, fakat o dönemdeki yöneticilerin uykulu olmasından dolayı, ülkenin çıkarılması esnasında bayağı bir hasar oluşmuş. Söylenceye göre, ülkeden bu sırada kopan bir parçaya "kaprux" (eski Yunan dilinde "aaa koptu yaa..." anlamına gelir) adı verilmiş ve bu ad zamanla halk arasında değişerek "KıGoogle Page Rankingıs" halini almış. Daha sonra bu parçanın yuvarlak olan kısmında, sivri olan kısmı kıskanan bir nevi tümör oluşmuş; ve daha sonraki cerrahi operasyonlarla bu tümörün bir kısmı alınsa da sıklıkla değişik zamanlarda nüksetmiş. Buna veterinerler "Rumosarkoma" adı verirlermiş bir zamanlar. Ayrıca yine bu çıkarma işlemi sırasında Menderes Ovası, büyük ve küçük Mederes denen iki nehire sahip olmuş (ova yırtılmış yani) ve İzmir'in kenarları koparak "löp" diye ortada kalmış. Neyse, bu konuyu da daha sonra tartışırız artık..

Daha önceki zor durumların kıvamlarını incelediğimizde sırasıyla kemiksi, jölemsi, sümüksü, kekremsi, kavruksu ve balgamsı zor durumlardan geçtiğimiz kolayca görülebilir (hem de çok kolayca..). Demek ki gittikçe kıvamı gevşeyen durumlara giriyoruz. Buna "yavşama" adı verenler olsa da ben daha ziyade "ortofosforik asit" diyerek gerçeklerden kaçmayı seviyorum. Ayrıca, günümüzde içinde bulunulan bu zor durumdan en az hasarla çıkabilmek için, geçmişteki zor durumlardan nasıl çıkıldığını da ayrıntılı olarak incelemeliyiz -ki ben inceledim netekim-. Örneğin tarihteki önemli zor durumlardan birine girdiğimizde (betonsu kıvamlı ağustos 1070 krizi), o zamanki yöneticiler kara kara düşünerek bu durumdan çıkmanın çarelerini aramışlardır. Tarihte karşılaşılan ilk zor durumdan çıkarken, dağları eritmek üzere ateş, körük vBulletin. masrafının çok olduğunu bildiklerinden (bkz. Ergenekon Turizm Rehberi) bu zor durum için daha ucuz bir yöntem arayışına girmişler. Sonuçta, ülkeyi zeytinyağına bulayarak, dışarıdan zor durumu "sıkmak" suretiyle, ülkenin dışarı pörtletilmesinin iyi olacağına karar vermişler. Bir yıl kadar süren yağlama dönemi sonunda, planlarını uygulamaya koymuşlar. Fakat o zamanki atalarımızın ellerinin ayarı biraz kaçınca, ülke zor durumdan hızla dışarı fırlamış ve Anadolu denen yere palas pandıras dalıvermiş (Ağustos 1071). E tabi haliyle orası da boş olmadığından, orada bulunan mahalle sakinlerini, yan tarafta (ki Yunanistan olarak da bilinir) bulunan zor durum içine sokarak, kendilerine yeni bir yurt edinmişler.

Daha yakın tarihlerdeki zor durumlar ise daha pragmatik ve skolastik yöntemlerle nötralize edilmeye çalışılmıştır. Örneğin, bir dönem yine ülke zor bir duruma girmiş, bunun üzerine ülkede hep aynı şekilde giyinip beraber gezmeyi seven kalabalık bir grup, bu zor durumu çeşitli darbeler yaparak (ör. darbeli matkap kullanarak) delmeye çalışmıştır. Fakat zor durum, bu aldığı darbeler neticesinde iltihap kapmış, şişmiş ve daha içinden çıkılmaz bir hale gelmiş. Jölemsi kıvama sahip bu zor durum işte bu iltihabi durum neticesinde "sümüksü" kıvama sahip ilk zor durumun ortaya çıkmasına ve bu güne kadar gelmesine neden olmuştur. Arada sırada antibiyotik tedavisi yapılsa da, iltihap kronik hale geldiğinden, tam olarak iyileşmesi sağlanamamıştır.

Hal böyleyken, bu günkü zor durumun üstesinden gelmek imkansız gibi görünebilir. Ama kesinlikle öyle değildir. Tek bilinmesi gereken, zor durumların birbirleri ile olan ilişkileri ve ortak çarpanlarının en büyüğünün inç olarak boyudur.

Ülkenin zor durumlara fazla miktarda girip çıkması "yalama" olma dediğimiz durumu da beraberinde getirebiliyor. Bu durumda, ülkenin kenarları çok yuvarlaklaştığı için kolayca zor durumlara girip çıkabiliyor. Bizim ülke için de durum pek bir benzer. Yalnız, özellikle sekerat halindeki politikacıların varlığında, yalama olma durumu tek yönlü işliyor gibi gözükmekte. Yani ülke zor duruma kolayca giriyor, fakat çıkarken zorlanıyor. Bu durumda huzurevlerinden danışmanlık hizmeti alınmasında büyük fayda olduğu gözlenmiştir.

Ülkeyi zor bir durumdan kurtarmanın yanı sıra, zor durumun tekrar ülkeyi kuşatmaması için, durumun ince yapısını da bilmemiz gerekir. Bir zor durum nasıl süregider? Bunun bir kaç yolu vardır. Örneğin, genellikle sümüksü zor duruma sahip ülkelerde yaşayan bir kaç kişi, zamanla evrim geçirerek, burunlarının hemen üstünde bir hortum edinmişlerdir. Bu hortumla ülkenin özkaynaklarını ve lezzetli kaymaklarını emerek, artık olarak "zor durum" ifraz ederler. Değişik yerlerinden ifraz ettikleri bu zor durum da, ülke etrafındaki zor durumu hızla kalınlaştırır. Ayrıca, bilim adamlarının henüz açıklama bulamadığı bir şekilde, bir yöneticinin diğerine bir kitap atması, bir politikacının sendelemesi, başbakanın diyare olması gibi etkenler sonucu, zor durumun 4-5 katlı bir yapıya sahip olarak kalınlaştığı gözlemlenmiştir. Bunun ayrıntılı mekanizması bilinmemekle beraber, politikacıların, özellikle sıkıldıkları zaman, aşırı miktarda zor durum salgıladıklarına dair bir teori kuvvetle yandaş bulmaktadır. Bir de, ülkeyi saran zor duruma, dışarıdan kovayla kıvam artırıcı madde ilave eden bazı dış güçler de bulunur. Bunların işi gücü, elde kova, hababam ülkenin etrafına sıvı bulamaktır. Maalesef, henüz bunlar hakkında yapılabilecek çok fazla şey de bulunmamaktadır.

Şimdi sadede gelebiliriz. Ben daha önce iki morg, bir ortaokul üç hamam ve yedi kahvehaneyi zor durumlardan başarıyla ve en az hasarla kurtrmış biri olarak, bu konuda bir kılavuz hazırlamam gerektiğini düşündüm ve de hazırladım. Gerçi her ne kadar kızım kılavuzun tek kopyasının üzerine Nesquick döktüyse de, aklımda kaldığı kadarıyla size aktarmaya çalışayım:

Öncelikle zor durumdaki ülkenin etrafını saran zor durum, penslerle tutturularak gerilir. Bu aşamada meydana gelenbilcek "ah" ve "of"lara pek iltifat edilmemesi gerekir. Bunlar geçicidir. Bundan sonra "darbesiz" bir matkapla küçük bir kaç delik açılır. İnsanların bu deliklerden dışarıyı seyretmelerine bir süre (3-5 yıl) müsaade edildikten sonra, delikler parmak adı verilen organla genşletilmeye başlanır (eğer genişletme işlemi insanlar dışarıyı yeterince izleyip alışamadan yapılırsa, yine sosyal pırtlamalar olabilir). Bu aşama azami dikkat gösterilmesi gereken bir aşamadır. Eğer genişletmekte kullandığınız parmak birilerini herhangi bir şekilde rahatsız ederse, DGM, UEFA, JİTEM, BJK, GLADIO vBulletin. gibi kurum ve kuruluşlar da kendilerini özgü yöntemlerle sizi rahatsız edebilirler. Bu rahatsızlık sizi, kimi zaman oldukça uzun bir süre, dar ve demir pancurlu odalarda yatıp kalkmak zorunda bırakabilir. Neyse, parmakla genişletme işlemi yeterince başarılı olduktan sonra, herhangi bir çamaşır yumuşatıcısı ülkenin içine yavaş yavaş ve bol miktarda sıkılır. Bunun amacı, ülke insanlarının rahatlamasını sağlamak ve her şeyi kafalarına takıp, kendilerini kasmalarına engel olmaktır. İnsanlar yeterince yumuşayınca, daha önce parmakla genişletilmiş delikler, kimselere (özellikle zor durum üreticileri kooperatifine) çaktırmadan, bir bahçe makası vasıtasıyla kesilerek birleştirilir ve ülkenin herhangi bir yerine kocaman bir gedik açılır. Bu iş çaktırmadan yapılabildiği ve gedikler bir kaç yıl açık tutulabildiği takdirde, buradan gelen "temiz hava" insanların zihnini açacak, insanlar artık kapalı zor durumlara tahammül edemez hale geleceklerdir. Hemi de size yardım edip, çeşitli teşebbüslere yumularak, zor durum zarını ufak çapta delmeye bile başlayacaklardır. Bu arada, zor durum üreticilerine de anestezi yapmayı unutmayın. Geçici bir süre anestezide kalırlarsa, uyandıklarında iş işten geçmiş olacaktır.

Eğer bundan sonra, zor durumu eski haline getirmeyi hobi edinmiş meraklı, saçsız, etine dolgun ve madeni aksamlı bir yöneticiye işi kaptırmazsanız, gerisi oldukça kolaydır. Daha önceleri yine tombul fakat saçlı (hem de gözlüklü) bir yönetici, neredeyse bu aşamaya kadar gelmiş fakat sonra, yukarıda belirtilen özelliklere sahip birisine işi kaptırdığından dolayı, kendisine bir papağan alarak onunla konuşmaya başlamıştı. Zaten hatırlarsınız, o delikleri fazla hızlı açtığından, bazıları bu duruma "alışamamış"lardı ve bunu da açıkça ifade etmişlerdi.

Bundan sonra ise tek yapılacak iş, kerpütenleri kullanmaktır. Gerek ve yeter miktarda kerpüten üretildikten sonra, bunları kullanabilecek ehliyete sahip kalabalık bir grup da gerekir. Bu grubun bir bölümü kerpütenlerini de yanlarına alarak ülke dışına çıkıp, oradan ülkeyi dışarı sündürüken, bir kısmı da içeriden yine kerpütenler aracılığıyla ülkeyi dışarı ittirebilirler. Eğer ortak çalışma başarılı olursa, ülke zor durumdan "zırt" diye çıkar. Geride sadece ülkenin yüksek binalarına ve iri şahsiyetlerine bulaşmış biraz zor durum kalıntısı ve bir kenarda boş çuval misali bir zor durum kalır. Hatta ileri seviyelerde, bu içi boş zor durum, başka hevesli ülkelere ihraç bile edilebilir.

Görüldüğü gibi bu işin pek bir zorluğu yok. Yalnız henüz ülkemizin kerpüten aşamasına gelmediğini de unutmamak lazım. Eğer gerekli delikleri açmadan, sağa sola bakmadan ve kıvam ayarlarına dikkat etmeden kerpütenleri kullanmaya kalkarsak, durumu sakata getirebiliriz, haberiniz olsun. Bu durumda hem yukarıda belirttiğim kuruluşların gazabına maruz kalır, hem de hiç yoktan ülkeyi saran zor duruma 4-5 kat da siz ilave edersiniz, ona göre...

Evet benden tarifi, sizden yapması. Penslerin alkolle temizlendiğinden emin olun, kerpütenlerinizin cilalarını güzel kontrol edin, sonrası haydi yallah...

Ne kolay değil mi?

Değil mi?

Hı?