Hazreti Süleyman (a.s.)’ın sarayına bir kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere* hayatî bir mes’ele için Hz. Süleyman (a.s.)’la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman (a.s.)* benzi sararmış* korkudan titreyen adama sorar:
- “Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana… ” Adam telaş içinde:

- “Bu sabah karşıma Azrail (a.s.) çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki* benim canımı almaya kararlı.
- “Peki ne yapmamı istiyorsunuz?” Adam yalvarır.
- “Ey canlar koruyucusu* mazlumlar sığınağı Süleyman (a.s.)! Sen her şeye muktedirsin. Kurt* kuş* dağ* taş senin emrinde. Rüzgarına emret de beni buradan ta Hindistan’a iletsin O zaman Azrail (a.s.) belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Medet senden!”
Hz. Süleyman (a.s.)* adamın haline acır. Rüzgarı çağırır ve “Bu adamı hemen al* Hindistan’a bırak1″ emrini verir. Rüzgar bu… Bir eser* bir kükrer. Adamı alır ve bir anda Hindistan’da uzak bir adaya götürür. Öğleye doğru Hz. Süleyman (a.s.) dîvanı toplayarak* gelenlerle görüşmeye başlar. Bir de ne görsün* Azrail (a.s.) da topluluğun içine karışmış* dîvanda oturmaktadır. Hemen yanına çağırır.
- “Ey Azrail! Bugün kuşluk vakti o adama neden hışımla baktın? Neden o zavallıyı korkuttun” der. Azrail (a.s.) cevap verir.
- “Ey Dünyanın ulu sultanı. Ben* o adama öfkeyle* hışımla bakmadım. Hayretle baktım. O yanlış anladı. Vehme kapıldı. Onu* burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah (c.c.) bana emretmişti ki:
- “Haydi git* bu akşam o adamın canını Hindistan’da al” Ben de bu adamın yüz kanadı olsa* bu akşam Hindistan da olamaz. Bu nasıl iştir* diye hayretlere düştüm.İşte ona bakışımın sebebi bu idi ”
MESNEVÎ: Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Bu hayalî bir şey… Kimden kapıp kurtarıyoruz?.. Allah (cc )’dan mı? Ne boş hayal!.. Dünya* Allah (cc )’den gafil olmaktır… Dünya* para pul* kadın* giyim-kuşam* ticaret değildir.Bunu bil…