* ELEKTROMANYETİK DÖNEM: 2035 yılında elektromanyetik sinyaller gönderen cihazlar orduların en önemli silahı olacak. Tek bir sinyal ile büyük bir şehirdeki tüm elektronik cihazlar etkisiz hale getirilecek. Hem de canlı ve binalara zarar vermeden. Terörist grupların elinde çok sayıda biyolojik ve nükleer silah olacak.

* MARKSİZM YENİDEN CANLACAK: Küreselleşmeyle birlikte sınıflar arasındaki uçurum artacak. Karl Marx’ın işçi sınıflar için öngördüğü ayaklanmayı orta sınıf yapabilir. Çünkü baskı altında olan farklı ülkelerin orta sınıfları, yeni iletişim teknikleriyle bir bütünleşme eğilimi gösetriyor. Üretimi elinde tutan orta sınıfın ayaklanmasıyla Marksist bir devrim gerçekleşebilir.

* HERKESİN BEYNİNDE ÇİP OLACAK: Bilgisayarların yerini beyne yerleştirilen çipler alacak. İnsanlar doğrudan internete bağlanıp bilgiye ulaşabilecekler. Haberleşme de cep telefonuyla değil çipler vasıtasıyla olacak.

* NÜFUS 8.5 MİLYAR OLACAK: 2035’te dünyanın nüfusu 8.5 milyar sınırını aşacak. Ortadoğu ülkelerinin nüfusu yüzde 132 artacak. Avrupa ülkelerinin nüfusu ise azalacak. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yüzde 87’sini 25 yaşın altındakiler oluşturacak. Stratejik dengelerde nüfusa bağlı çok ciddi değişimler yaşanacak.

* RADİKALLERİN YENİ HEDEFİ ÇİN: Küreselleşmeyle birlikte global İslami direniş hareketi başlayabilir. Batı ile İslam dünyası arasındaki çatışmaların devam etmesi bekleniyor. Ancak radikal İslamcı grupların en önemli nedefi Çin olacak. Çünkü, 30 yıl içinde dünyanın en güçlü ekonomisi olması beklenen Çin’in kurumsal ateizmi ve yarattığı materyalist akım radikaller tarafından İslam’a karşı en büyük tehdit olarak algılanacak. Saldırılar Çin’i hedef alacak.