1. Ahmet bir işi 9 günde bitiriyor. Mehmet ise aynı işi 43 günde
bitiriyor, o da yarım yamalak, tam bitmiş de sayılamaz yani. Mehmet
kadar sorumsuz,lakayıt adam olamaz. Haa, eğlence olsun, Mehmet hemen
devreye girer. Ama iş deyince kaçar. Bu durumda Ahmet'le Mehmet
beraber çalışırlarsa, o işin akibeti ne olur?


a) Ahmet, Mehmet'i daha ilk gün kalasla döver!


b) Ahmet işi bırakır, yük gemisine kalfa olarak binip Nikaragua'ya
gider!


c) Mehmet hepimizi şaşırtıp işi 5 saatte bitirir! (Asla olmaz böyle
bişey abi!)


d) Mehmet, Ahmet'i de kendine benzetir, o iş yıllar yılı bitmez!


e) Hepbiri

2 . Bir baba, yaşları 5, 8 ve 33 olan çocuğuna 120 milyon lira
harçlık vererek, yaşları ile orantılı olarak bölüşmelerini
istemiştir. 33 yaşındaki büyük çocuğun (ismini soracak olursanız
Ragıp'tır)paranın büyük kısmını alacağı açıktır. Bu yaşta hiç
utanmadan babasından harçlık isteyen bu kişi, işi daha da azıtıp iki
kardeşine toplam 2.500.000 TL. bırakıp, geri kalanı almıştır. Bu
problemdeki babaya matematikte ne denir?


a) Etkisiz Eleman


b) Çaresiz Eleman


c) Ragıpsal Eleman


d) İkinci Evliliğini Yapmış Eleman


e) Hayırsız Oğluna Eleman Diyen Eleman


3 . "TERKOS" kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli
kaç kelime yazılabilir diye sormuyoruz, biz hesapladık, 720 farklı
kelime yazılabiliyor. Bu kelimeler içerisinde doğru anlama sahip
olanı, aşağıdakilerden hangisidir?


a) SEKTOR - Yeni bir sektor anlamında


b) KOTRES - Şişman metres anlamında


c) ROSTEK - Rosto ile biftek karışımı bir yemek anlamında


d) KOSTER - Posterin yanlış yazılmışı anlamında


e) TOSREK - Gizli gizli titreyen anlamında


4 . Aşağıdakilerden hangisi, pragmatist bir manifestonun edimsel
imgelenmelerine öykünen yaptırımları karakterize eden kuramların
tümünü gerçekleyebilme yetisine haiz bir öngörümsel önerme varyantı
olarak kabul edilse de, içsel çatışıklıkları pasivize etmenin
bilişsel algılanması söz konusu olduğunda pitoresk bir tümevarım
sağlayabilecek bir betimlemeyi, en marjinal kulvarlarda,
ayrımlanabilir ve determinist bir tarzda angaje edebilme kapasitesine
sahiptir?


a) Soruyu tekrarlayabilir misiniz acıba?


b) Yoğurt


c) Salatalık


d) b+c = cacık


e) Valla artık ben ne desem boş.


5. "Bir kenenin üzerinde bulunduğu yastığın kılıfına dikiş atan
adamdan haber almış gibi görünen kertenkeleye yan bakmış gibi
gördüğümüz bu kadının kayınbiraderi, askere gitti" cümlesinde
aşağıdaki öğelerden (elementlerden) hangisi bulunmaz?


a) Öldüresiye isim tamlaması


b) Belirteçli harf tümleci


c) Beşinci element


d) Küpeşte rendesi


e) Edatlı geçirgen zifir büzürdetmesi


6 . "Önüm arkam sağım solum sobe, saklanmayan ebe" cümlesinde,
"sobe" kuzey ise, günaybatı hangi yöne denk gelir?


a) Denk gelmez teğet olur.


b) Denk gelmez Cenk gelir.


c) Ebeninki (ebenin olduğu yön yani)


d) Sobe kuzey olamaz. Olsa olsa yıldız ve poyrazdan 3 ila 5...


e) Bütünleme ne zaman?