onur.............İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar