Bilimler tarihinde mikrobun hastalık sebebi olarak keşfi, Fransız Pasteur'e (1822-1895) ait olduğu söylenirse de bu yanlıştır.

1389_1459 yılları arasında yaşamış olan Akşemseddin, Pasteur'den yaklaşık 400 yıl önce mikrobu ve fonksiyonunu Maddet-ül Hayat adlı eserinde şöyle açıklar:
"Hastalıkların insanlarda teker teker orataya çıktığını sanmak hatalıdır.Hastalık insandan insana sirayet suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olmaktadır."