İncelendiğinde, Türkçe'de bulunan tüm kötü anlamlı ve küfür sözlerinin yabancı kökenli olduğu görülmektedir.Nasıl ki bir masanın düzleminin olması için ayaklarının olması gerekirse, o düzlem ayaklara dayanırsa, bir milletin dilindeki kavramların olması da , ilgili millette o kavramların olduğunu gösterir.

Yazacağım kimi sözlerin Türkçeleşmiş biçimlerini yazmayacağım, anlarsınız.

Ermenice'den gelen; Pozavak: Erm 'Poz' fahişe, 'Avak' bey.

Farsça'dan gelen; Rūspī= Orta Farsça; Rōspīg, Türkçe'de başına O sesi gelmiş.

Farsça'dan gelen; kār χāna ; kâr hane, gayri ahlaki yollardan 'kâr' elde edilen ev.

Farsça'dan gelen; Puşt (bu aynen geçmiş kusura bakmayın); Avestaca'da ; Parşti; Sanskritçe'de ; Prişta; aslında sırt demektir, ancak, zamanla sırtını dönen, yani edilgen erkek, anlamda kullanılmış bu dillerde.

Arapça'dan gelen; Zinā; = Arapça ; Zanā kökünden (Leyla Zana'da burdan gelme heralde ) İbranice ve Aramca'da da; Zyn kökü vardır.Arapça ; zanā ; gayrımeşru cinsel ilişkiye girdi, demektir.

Arapça'dan gelen; Fuhş; yine Arapça kökü; Fahuşa; ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet .

Arapça'dan gelme; Fāhişat; azgın, utanmaz (şey veya kadın) .

Arapça'dan gelen; Ubnat ; Ubne; edilgen erkek, iki görüş vardır ya oğlancılık anlamında Ubnat; ibn: oğul, ya da kız demek olan Ubne.

Arapça'dan gelme; Qahbat; Qahba; fahişe

Arapça'dan gelme; Qawwād; muhabbet tellalı, fuhuşa aracılık eden , yine Arapça kökeni; Qāda; önayak oldu, iş bitirdi .

Ermenice'den gelen; Godoş; Karısını ya da kızını, ona buna peşkeş çeken, ya da buna göz yuman kişi.

Fransızca'dan gelen, Yunanca kökenli; Lésbienne; Lesbos'lu > Lesbos Midilli adası , Lesbos'lu kadın şair Sappho'ya (MÖ 6. yy) atfen, kendisi bilinen ilk ablacılardandır.

Yunanca kökenli ; Fr. Homosexuel = EYun (h)omós aynı, eş + Lat sexus cinsiyet "

Fransızca; Gai=İng. Gay; Neşeli, eşcinsel erkek .

Rusça kökenli; Şluga (şıllık); cariye, köle kız.

Soğdca'dan gelen; Kançīk; Farsça ; Kanīza= Orta Farsça; Kanīzag; Soğdca= Kanīg (kadın) ahlaksız kadın anlamında kullanılmıştır.


Farsça'dan gelen; Pēç; < Fa 'Pēçīdan' ; Veled-i Zina.

Bunlar galiz ve ağır küfürler, ikinci olarak daha hafif argo denilebilecek olanlar;

Kürtçe'den gelen; Kuro; erkek çocuk, delikanlı , aslında anlamı kötü değildir, ancak kaba saba, sonradan görme anlamında kullanılmış.

Kürtçe'den gelen; Keko; ağabey, dayı ,

Maganda; Bu sözün kökeni bulunamamıştır, sadece tınısından dolayı, İtalyanca ya da Farsça olabileceği düşünülmüştür dilcilerce; görgüsüz kimse (argo)

Yunanca ; Kopéli; Kopil; oğlan, çırak , fırlama, veled-i izna.Sırpça ve Almanca'da da aynı anlamlarda.

Yunanca ; Keratás; Kerata; boynuzlu, şeytanın lakabı , < Yun kérato ; boynuz. Ayrıca Keratin, Kerota (havuç, boynuz kök), Korna vBulletin. bu kökten gelir.

Son Olarak Türkçe'den gelenlere de bakalım ki çoğunun kökeni tartışmalıdır ya da ekleri yabancıdır;

Yelloz; Kimi dilciler Türkçe 'Yel'den geldiğini öne sürer, ancak Türkçe'de -loz -lloz diye bir ek yoktur, muhtemelen Yunanca gibi durmaktadır; 'İellosi', 'Yellosi' gibi Yunanca bir kökten gelme olasılığı güçlüdür.'Uçarı kadın' anlamındadır, Türkçe Yel ile birleştirilmeye çalışılması da buradandır ama zorlama gibi duruyor.Yunanca'da İellosa, ahlak dışı iş yapan anlamıdadır, muhtemelen Yunanca olmalı.

Kaltak; Çağatayca'dan gelir, asıl anlamı; eğerin ahşap olan kısmı, eğer yatağı demektir.İkinci anlamı sonradan argo olarak 'Üzerine binilen kadın, herkesin bindiği kadın' anlamında kullanılmıştır, argodur, Kıro ve Keko gibi.

Yavşak; Eski Türkçe; yavsı/yavsu/yavşaktan gelir; bit yavrusu veya kene , demektir.

*yabsı-/*yabşa- güçsüz veya yavaş olmak, yavru olmak < Tü 2) *yab; zayıflamak, güçsüz olmak."

Geveze ve boş konuşan anlamındaki ise farklı kökten gelir;

Yaŋşak; çok konuşan, boşboğaz, geveze.

* Yaŋğşa-; gürültü etmek, çok konuşmak = Türkçe; Yaŋğur- [Uygurca], Aynı kökten; yaŋğura / yaygıra ; yaŋğur-/aŋğır : gürültü etmek, çınlatmak , bugünkü; Anırmak ve Yaygara aynı kökten gelir.

* Özbekçe; Yoyna- , Sarı Uygurca; Yoyla- ; gürültü etmek. 2) Şarkı söylemek.Görüldüğü gibi kötü kavramlar bize dış ekinçlerden (kültür) gelmiştir, bu sözlerin öz Türkçeleri yoktur.Meselâ Ermenice Pozavak'ın Türkçesini aradığınızda bulamazsınız, çünkü Türkler'de Pozavak ve pozavaklık yok.Aynı şekilde Rusi ve kârhana gibi kavramlar Türklerde olmadıüğından, bugün araştırdığımızda eski Türkçesi, öz Türkçesi bulunmamakta, demek ki bu kavramlar da yoktu bizde.Bugün ancak zorlamalarda 'Eşcinsel' (ki cins de Arapça'dır, Türkçe'si Tür'dür.) Genel ev gibi cılız ve sonradan türetilen kavramlar, uydurulmuştur.

Türkler olarak özümüze döndüğümüzde, herşey yoluna gerecektir.Tüm sorunlarımızın kaynağı, özümüzden uzaklaşıp Araplaşmak, Farslaşmak, Ermenileşmek, Batılılaşmak vBulletin... gibi hastalıklardır.Bunların sağaltımı (tedavi, terapi) ancak özümüze dönmekle mümkündür.
(alıntı)