[Seyirci değil T A R A F T A R
Bayramda değil K A R A G Ü N D E
Moda için değil. .F O R M A için
Ayrı ayrı değil.......O M U Z O M U Z A
Utanarak değil......G U R U R L A
Minderde değil..........Ç A M U R D A
Muhabbetle değil......T E Z A H Ü R A T L A
Şampiyonken değil.....H A S R E T K E N
Görüntüde değil......... Ö L Ü M Ü N E
K A R A K A R T A L' A
bağlı yaşayanlara.... D E L İ K A N L I denir !..