Dünya'da karnavallar

Kökeni pagan kültürüne dayanan karnavallar, günümüzde renk ve coşku dolu toplumsal eğlenceler....

imperiaflex 0 0 0 - karnavallar İnsanoğlunun toplu bir biçimde eğlendiğini gösteren ilk kareler, Paleolitik Çağ'a ait... Afrika savanlarında, bereketli bir avdan dönen insanları görüntülüyor. Bilim adamları, eğlencenin insanoğlu ile birlikte doğduğunu ve onun vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul ediyorlar. İlk insanlar için av, kuşkusuz yaşamı biçimlendiren ekonomik bir etkinlikti. Bu nedenle, zamanı "avın bol" ve "avın kıt" olduğu mevsimlere ayırmış, bolluk günlerini eğlenerek kutlamışlardı.

Daha sonra, tarıma dayalı toplumlara geçildiğinde, bu dönemsel bölünme, "ürünün bol" ve "ürünün kıt" olduğu ayrımına bürünmüştü.
M.Ö. 3. yüzyılda Babilli bir rahip, "Babyloniaka" başlıklı yapıtını Yunanca kaleme aldı. Bu olağanüstü eserin bize kalan bazı parçalarında, temmuz ayının 16'sında kutlanan ve 5 gün süren bir eğlenceden söz ediliyor. Söz konusu 5 gün boyunca, bereket tanrısı Marduk adına, tüm toplumsal hiyerarşiler tersyüz ediliyor, köleler efendilerine emirler veriyordu. İnsanlar sokaklarda kurulan dev masalarda sabahlara kadar yiyip içiyor ve yağmur mevsiminin açılışını kutluyordu. Bazı bilim adamlarına göre, tarihteki ilk "karnaval" eğlenceleri, işte bu Mezopotamya kutlamalarıydı.

M.S. 539 tarihinde Persler Babil'i işgal ettiler. Araştırmacı James George Frazer, "karnaval" olarak tanımladığı bu eğlencelerin, dünyaya Persler tarafından yayıldığını düşünüyor. Nitekim, ünlü coğrafyacı Strabon, M.Ö. 1. yüzyılda benzer eğlencelere Ön Asya'da rastladığını yazmıştı. Aynı tarihlerde, Babil dışında, sürgünde yaşayan Yahudiler arasında da "Purim" denilen bir eğlenceye tanık oluyoruz.

Tevrat'ta bulunmayan ve gerçekte hahamların baskısıyla yerleşen bu eğlencenin kökeninin de Mezopotamya'daki kutlamalar olduğu ileri sürülüyor.

Romalılar'a gelindiğinde eğlenceden geçilmiyor. O tarihlerde Romalılar, yılın 176 gününü eğlenerek geçiriyorlardı. Geniş ve çok etnik yapılı bir imparatorluk oluşturan Romalılar için eğlence, toplumdaki farklı halkları ve sınıfları kaynaştıran önemli bir birleştiriciydi. Kuşkusuz at yarışları ya da gladyatör dövüşleri Babil'de olduğu gibi toplumsal hiyerarşiyi alabora etmiyordu; ama, halkın günlük sorunlardan uzaklaşmalarını sağlıyordu. Ancak, toplumsal açıdan asıl önemli eğlence, 17 ile 19 aralık tarihleri arasına rastlayan "Saturnalia" şenlikleriydi.

İmparator Honorius döneminde yaşayan Macrobe, bu şenliklerde insanların birbirlerine armağanlar verdiklerini, meydanlarda toplanıp şiirler okuduklarını, süt domuzu ziyafetleri çekildiğini ve sıradan bir kişinin kral seçildiğini anlatıyor. Birçok araştırmacıya göre, günümüzde kutlanan Noel ve karnaval eğlencelerinin kökeni işte bu "Saturnalia" şenlikleriydi. Ancak, bu şenliklerin hangi tarihlerde kutlanıldığı tartışmalı bir konu...

Karmaşıklığın nedeni ise, Romalılar'ın, Güneş ve Ay takvimlerini birlikte kullanmaları... Eğlencenin gereksinimlerine ve ürünün bereketine göre, biri daha yavaş, diğeri daha hızlı olan bu iki takvimden istedikleri gibi yararlanıyorlardı.

imperiaflex 0 2 0 - karnavallar 1277'de Lizbon'da düzenlenmiş bir ev partisi Tüm bu eğlenceler, çoktanrılı dinlerin zamanlamasına göre gereksinmelerini de karşılıyordu. Roma İmparatorluğu'nda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bazı sorunlar çıkmıştı. Öncelikle, kuramsal bağlamda bu kutlamaların tümü günahkârlıktı. Çünkü, başka tanrılar adına yapılıyordu ve o tanrılar artık öldüyse, bu eğlencelerin de yasaklanması gerekiyordu.

Ama, pagan toplumlarda büyük ölçüde kökleşmiş bu eğlenceleri toplumsal yaşamdan bir günde silip atmak, kilisenin bile başaramayacağı bir girişimdi. Bunları toptan yok saymak yerine, tektanrılı bir dinin ritüelleri arasına yerleştirmek ve farklı tarihleri birleştirmek, çok daha akılcı ve toplumsal muhalefeti hafifletici bir yoldu.

imperiaflex 0 3 0 - karnavallar Tanrı Dionysos adına düzenlenen şaraplı, daslı kutlamalr pagan dünyasının önemli şenliklerindendi Önce yeni yıl kutlamalarından başlandı. Bu eğlence 3 günlük bir programa indirgendi. Ayın 31'inde insanlar masalarını donatacak ve yeni yılın gelişini yiyip içerek kutlayacaktı. 1 Ocak günü ibadete ayrılmıştı. Akşam saatlerinde rahatlayan insanlar, isterlerse dans edip eğlenebileceklerdi. 2 Ocak günü ise, evde dinlenerek geçirilecekti. Ancak, süreç içinde bu 3 günün yetersiz kaldığı anlaşıldı. M.S. 4. yüzyıldan itibaren yeni yıl kutlamaları, İsa'nın doğum günü olan 24 Aralık gecesinden, "Müneccim Krallar"ın Peygamber'i ziyaret ettiği 6 Ocak gününe kadar genişletildi. ve bu 12 gün, kilise tarafından "Kutsal 12 Gün" olarak açıklandı. 12 gün süren eğlence, 12 aydan oluşan yıl için de yeterli sayılabilirdi.

Ne var ki, zaman içinde, yerleşim bölgelerinin kalabalıklaşmasıyla, dağınık ve küçük köylerin yerini giderek kasabaların almasıyla birlikte, 12 günlük eğlence kitleleri uyuşturucu ve dizginleyici işlevini yerine getirememeye başlamıştı. Üstelik, ilkbaharın başlangıcını müjdeleyen günlerde kutlanan pagan bahar şenlikleri, kırsal ke-simde etkinliğini koruyordu. İşte bu dönemde kilise, "yağlı dönem" ve "zayıf dönem" kavramlarını geliştirdi. Bir süre, insanların masalarını toplaması ve iradelerine hakim olmaları gerekecekti.

Bunun sonucunda "oruç günleri" doğdu. Ancak, 40 gün sürecek bu "yoksunluk dönemi"nin başında insanlar coşkulu bir biçimde eğlenecek, yiyip içecek, her türlü çılgınlığı yapacaklardı. Yani, bedenlerinin isteklerini yerine getireceklerdi ki, daha sonra cismani isteklerinden 40 gün boyunca uzak dursunlar.


Venedik karnavalı Onbinlerce turist, her yıl farklı maskeler takarak zaman ve mekândan soyutlanıyor. İnsanlar, kendilerini karnavalın büyüsüne, tarihten taşınan geleneğe bırakıyorlar. Venedik'te bedenlerine veda edip, dünyayı ölümsüzlük maskelerinin arkasından seyrediyorlar.
Venedik'te karnaval, geleneksel olarak en kalabalık katılımın yaşandığı yortuların başında geliyor. Sadece kent halkı arasında değil, tüm dünyaya ün salmış bir şölen. Karnavala ilişkin ilk bilgiler M.S. 11. yüzyıla kadar uzanıyor. 1094'e karşılık gelen dönemde, Venedik dukası Vitale Falier tarafından yönetilen kent, Akdeniz'in en güçlü ticaret ve eğlence merkeziydi. Bundan 200 yıl sonra 1296'da, Paskalya öncesindeki büyük perhize (karem) başlanmadan yapılacak son eğlence ve neşelenme fırsatı resmileştirildi. O tarihten sonra, Türkler'e karşı 1571'de kazanılan büyük zaferi de kapsayan tarihsel olaylar, karnaval ile birlikte kutlanmaya başladı.
Ancak Venedik, "Karnavallar Kenti" unvanını 18. yüzyılda kazandı. Caddeler, meydanlar, balo salonları ve tiyatrolar, Avrupa'nın dört bir yanından Serenissima'ya akın eden soylularla dolup taştı. Karnaval ile tiyatroyu birbirinden ayırmak, kuşkusuz mümkün değil. O dönemlerde, Büyük Kanal kıyısındaki saraylarda, hem resmi hem de özel tiyatrolar en güzel oyunlarını sergilerlerdi.
İşte "karnaval" bu 40 günlük oruç döneminden önceki 3 günlük eğlenceye verilen ad... Karnaval tarihinin, Noel ya da Epifania (Müneccim Krallar Günü ) gibi kesin bir tarihe oturtulmamasının nedeni ise, Hıristiyan Paskalyası ile Yahudi Paskalyası'nın çakışmasını önlemekti. Çünkü karnavalı izleyen 40 günlük oruç, Paskalya ile bitiyordu. Eğer karnaval sabit bir tari-he oturtulursa, kaçınılmaz olarak Paskalya da sabit bir tarihe oturacak ve Yahudi bayramıyla çakışma riski taşıyacaktı.

Kilise bu sorunu, karnavalı Ay takvimine bağlayarak çözümledi. İşte, karnaval eğlencelerinin yıldan yıla değişik günlere rastlamasının nedeni de bu...


Sonuçta, dünyanın çeşitli coğrafyalarında şubat ayının neşe ve renk kaynağı olan karnaval, özünde dinsel bir eğlence... Yani, toplumsal-ekonomik gereksinmelerin ve kutlamaların din tarafından özümlenmesi, kendi içinde eritilmesi...

Ancak, zamanla böyle bir hamilikten kurtulduğu da söylenebilir. Bugün Rio'dan Ivrea'ya, Alman kentlerinden Venedik'e, insanlar karnavalı, bir dinsel inancı yerine getirmek için değil, eğlenmek, farklı bir ete (kimliğe) bürünmek ve hatta kentlerinin turizm gelirlerini katlamak için kutluyorlar.