“Bir zamanlar Gordion adında kötü bir voyvoda varmış,
Ruhu kara, vicdanı taştanmış.
Doğruluğun düşmanı insanlara işkence yaparmış,
Yaşarmış hep kötülük içinde.
Baykuş gibi bir ağacın içinde.
Herkesten nefret edermiş.
İhtiyar keşiş Miron’dan,
Ki doğrululuğun uysal savunucusuydu,
Korkusuzca iyilik yapardı herkese.
Voyvoda çağırmış sadık hizmetçisi
Savaşçı İvan’ı yanına.
‘Git öldür o ihtiyarı.
Şu kendini beğenmiş ihtiyar Miron’u!
Git kellesini uçur,
Yakala ak sakalından
Getir bana, yedireyim köpeklere!’
İvan söz dinledi, gitti.
Yürüyor ve düşünüyordu acı acı:
‘Gitmiyorum isteğimle yapamam tersini,
Tanrının buymuş bana alın yazısı.’
İvan saklamış cübbesinde keskin kılıcı,
Varmış ve selamlamış keşişi
‘Nasılsın sayın baba?
Tanrının iyiliği üzerinde mi?’
Aydın görüşlü keşiş gülümsedi.
Verdi ona hikmetli yanıtını:
‘Yalan söylemekten ne çıkar İvan?
Tanrı her şeyi bilir,
İyi de kötü de onun elinde!
Niçin geldiğini biliyorum.’
İvan bu sözlerden utandı,
Ama söz dinlememekten de korkuyordu.
Ne yapsın? Çıkardı bıçağı deri kınından.
Sildi cübbesinin eteğiyle:
‘Seni öldüreceğim Miron,
Kılıcımı sen görmeden!
Ama şimdi yakar Tanrıya,
Yakar son kez olarak
Kendin, benim ve bütün insanlar için,
Kafanı sonra uçurayım!’
Diz çöktü ihtiyar Miron,
Yavaşça bir körpe meşenin altına.
Ağaç eğildi ona doğru.
İhtiyar gülerek şöyle dedi:
‘Dikkat et İvan çok bekleyeceksin!
Bütün insanlar için de pek uzun sürecek!
Sen beni hemen şimdi öldür,
Boşuna zaman kaybetmeden!’
O zaman alnını buruşturdu İvan
Ve övündü budalacasına:
‘Sözüm sözdür!
Sen yakarışa başla, beklerim bir asır gerekirse.’
Keşiş akşama kadar,
Ve akşamdan sabaha kadar,
Ve şafaktan geceye kadar
Yazdan bahara kadar yakardı aralıksız.
Ve sonra yıllarca yakardı Miron her gün
Körpe meşe büyümüş, büyümüş ta bulutlara kadar.
Gür bir orman doğdu palamutlarından.
Ama kutsal yakarış bitmemişti hala!
Bugün bile hayattadır ikisi de.
İhtiyar yalvarır Tanrıya günahlarımız için.
İnsanları korusun diye.
Meryem Ana’dan da sevecenlik dilemekte.
Savaşçı İvan yanında durur ayakta.
Kılıcı çoktan tozlandı gitti,
Üstü başı da çürüdü gitti.
Kış yaz yerinde durur çırılçıplak.
Sıcak yakar onu, ama kavurmaz.
Hala canlı etini böcekler ısırır kemirir.
Kurtlar, soğuklar üstünden geçer gider.
Yerinde kıpırdanacak hali yok.
Ne kolunu kıpırdatmaya, ne de konuşmaya.
Buydu onun cezası.
Kötü emri dinlemeyecekti.
Başkasının vicdanına sığınmayacaktı.
Biz günahkârlar için keşiş yakarışı
Şu anda dahi akmakta Tanrıya doğru.
Şu temiz nehrin aktığı gibi okyanusa doğru!

Çocukluğum adlı romandan-Aleksey Maksimiç Peşkov ( Gorki )
Çeviren : Cemile Yıldız