dinin evrimi - Tanri Ve İnsan

DİNİ DÜŞÜNCELER
Düşünebilen İnsan'ın, doğadaki çeşitlenmeyi,canlılar arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların derecesini gözlediği an evrim konusunda ilk düşünceler başlamış demektir.

İlk yaygın düşünceler, Asur ve Babil yazıtlarında; daha sonra bunlardan köken alan ortadoğu kökenli dinlerde görülmüştür.Hemen hemen hepsinde insanın özel olarak yaratıldığı ve evrende özel bir yere sahip olduğu vurgulanmış; türlerin değişmezliğine ve sabit olduğuna inanılmış ve diğer canlılar konusunda herhangi bir yoruma yer verilmemiştir.

Kur'an-ı Kerim'de yaradılışın kademeli olduğu vurgulanmıştır.Yalnız bir Türk din adamı, astronomu ve filozofu olan HASANKALE' li İBRAHİM HAKKI (1703-1780), insanların değişik bitkilerden ve hayvanlardan köken aldığını belirtmiştir.

Onyedinci y.y. 'a kadar, piskopos USSHER' in ve diğerlerinin savunduğu türlerin olduğu gibi yaratıldığı ve değişmeden kaldığı fikri yani "Genesis" geniş halk kitleleri tarafından benimsendi ve etkisini günümüze kadar sürdürdü.Ussher'e göre dünya M.Ö.4040 yılında, ekim ayının 4'ünde sabah saat 9:00 da yaratılmıştı.Bu düşünce Ussher tarafından incile eklenmiştir.Daha önce yine hırıstiyan din adamları olan AUGUSTİN (M.S.354-430) ve AQUİNAS (M.S.1225-1274) tarafından canlıların basit olarak tanrı tarafından yaratıldığı ve daha sonra değişerek çeşitlendiği savunulmuştu.