İslamiyette kadın

Hazreti Muhammed'in "Cennet anaların ayakları altındadır", "Kadınlar size emanettir" sözleriyle, toplumda kadına verilmesi gereken önem yüzyıllar öncesinden beri vurgulanıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nasuhi Ünal Karaaslan, İslam toplumlarında kadınla ilgili kuralların, geleneklerin ön plana çıkması nedeniyle yeterince anlaşılamadığını söyledi.
Haberin devamı

Prof. Dr. Karaaslan, kız çocuklarını toprağa gömen bir toplum içinden çıkan İslamiyetin doğuşu sırasında, kadına bir çok hak verildiğini, bunlardan en önemlisinin yaşama hakkı, diğerinin ise günümüzde bile hala anlaşılamayan, tek kadınla evlilik kuralı olduğunu belirtti.

“Dört kadınla evlilik” şeklinde bir sınırlama getirildiğini, ama bu evliliğin aileye mutluluk getirmeyeceği, eşler arasında eşitliğin sağlanmayacağına işaret edildiğini anımsatan Karaaslan, “İslamiyette, tek kadınla evlenmenin daha uygun olacağı belirtilmiştir. Ama yine de çok kadınla evlilik anlayışı, en azından azınlık bir kesimde de olsa devam etmektedir. Fakat bu insan tabiatına ters bir durumdur” dedi.

İslamiyetin getirdiği haklardan kadının tarih boyunca yeterince yararlanamadığını ifade eden Karaaslan, bunlardan birinin boşanma, diğerinin ise kendi isteğiyle evlenme olduğunu vurguladı. Evliliğin eşler arasında bir anlaşma olduğunu, ayrılığın da sadece erkeğe verilmiş bir hak gibi algılanmaması gerektiğini anlatan Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa’nın son yüzyıllarda göstermiş olduğu gelişmeleri bir kenara bırakacak olursak, İslam toplumunda kadının durumu bütün toplumlardan daha iyi olarak günümüze kadar gelmiştir. Erkeğin gücünü kullanıp, baskı kurması sadece bizim toplumumuzda değil, başka toplumlarda da vardır. Bütün olarak toplumun bilinçlenmesi gerekmektedir. Hazreti Muhammed’in (Cennet anaların ayakları altındadır) sözü, her kadının, anne olsun veya olmasın saygı gösterilmesi gereken bir varlık olduğu, mutluluğun yolunun kadına gösterilen saygıdan geçtiği anlamına geldiğini belirtmektedir.”

“KADIN ÜZERİNDEKİ DAYATMALARA İSLAMİYETTE YER YOK”
Prof. Dr. Karaaslan, mal vermemek, evlendirirken üzerinde baskı kurmak gibi kadın üzerindeki dayatmalara İslamiyette yer olmadığını söyledi. Eşitlik için aile içinde konsensüsün oluşturulmasının şart olduğunu, ferdiyetçiliğin insanları yanlışa götürdüğünü ifade eden Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Kadına uygulanan yanlışların aşılması için eğitim şarttır. İslamiyette her Müslümana eğitim farzdır. Ne yazık ki geleneklerin aşılamaması, kadını koruma iç güdüsünden kaynaklanan bazı yanlışlar vardır. Kadının iffetini bir nevi koruma görevi, eşine veya aileye verilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bir Müslüman kadın ve erkeğin, kendi düşünce ve davranışlarını ölçülü bir şekilde düzenleyebilmesi gerekir.”