'Taş fırın erkek' yoksulluğu artırıyor

Birleşmiş Milletler, aile içinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin, hem çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini hem de yoksulluğu artırdığını bildirdi.

BM Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yapılan bir araştırma, erkeğin baskın olduğu ailelerde kadının aile içinde söz hakkının engellenmesinin yoksulluğu artırdığını ortaya koydu.

UNICEF'in 30 ülkede gerçekleştirdiği araştırma neticesinde hazırladığı "Dünyada Çocukların Durumu 2007" başlıklı raporda, kadınların aile içi kararlar alınırken dışarıda bırakıldığı veya söz hakkı verilmediği ailelerde çocukların yetersiz beslenme oranı daha yüksek olduğu belirtildi. Raporda, eğer bu oranın en yüksek olduğu yerlerden biri olan Güney Asya'da kadınlara eşit söz hakkı verilseydi, 13 milyon çocuğun yetersiz beslenmesinin önüne geçmenin mümkün olabileceği savunuldu.

30 farklı ülkede ailelerde kararların nasıl alındığının araştırıldığı raporda ayrıca kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin, yoksulluğun azaltılması ve çocuk sağlığının geliştirilmesi açısından hayatönem taşıdığı belirtildi.

Raporu değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan da "Kalkınmak için kadının gücünün artırılmasından daha etkili bir yol yok. Kadına karşı ayrımcılık çocukları mağdur ediyor" diye konuştu.

Rapora göre iş ve okulda kız çocukları ve kadınlara yönelik ayrımcılık da yoksulluğu artıran diğer bir etken. Raporda erkeğin baskın olduğu ve kararları erkeğin aldığı ailelerde sağlık ve yiyeceğe harcanan para daha düşük olduğu kaydediliyor. Buna örnek olarak verilen Fildişi Sahili ve Gana'da, kadınların gelirlerinin artmasıyla ailede yiyeceğe ayrılan paranın arttığı, erkeklerin gelirinin artması ile ise bir değişiklik meydana gelmediği belirtiliyor.