İzlanda Sosyal Korkular Bakanlığı'nın hazırladığı ilginç bir video

http://www.youtube.com/watch?v=GK0R3lT6tzs