Kap Bolero ve yapılışı

EKQWRFMA - Kap Bolero ve yapılışı

Modelin Yapılışı

42 ilmek başlanır, ilmekler 1 kenar ilmek, 10 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 12 düz, 1 ters, 2 düz, 1ters, 10 düz , 1 kenar ilmek olarak dizilir.
2 diş haraşo örülür ve eşit aralıklarla 6 ilik açılır.
(İlik : iplik şişe 1 kez dolanıp artırılır, yanındaki 2 ilmek beraber örülerek kesilir.)
Her 2 yandaki 10 ar düz ilmek 10 sırada bir 5+5 bükülerek burgu yapılır.Ortadaki 12 ilmek 4 sırada bir 3+3 sağa, 3+3 sola bükülerek ağaç dalı şeklinde saç örgü yapılır.
3+3 sağa büküm : ikinci 3 ilmek ile birinci 3 ilmek çaprazlanarak yer değiştirilir ve sol şişe alınıp düz örülür.
3+3 sola büküm : üçüncü 3 ilmek ile dördüncü 3 ilmek çaprazlanarak yer değiştirilip sol şişe alınır ve düz örülür.
Bu işlemde dikkat edilecek nokta , ikinci 3 ilmek sağa, üçüncü 3 ilmek sola bükülür ve ağaç dalı görünümü oluşur.
86 cm bu şekilde örülerek tekrar 2 diş haraşo yapılır ve tüm ilmekler bir defada kesilerek kapatılır. 6 adet düğme düz kenara dikilerek bitirilir.