14d44fb1 fts - Hello Kitty Bere ve Patik Modeli

f9bb3827 fts 1 - Hello Kitty Bere ve Patik Modeli

18c272ea fts 2 - Hello Kitty Bere ve Patik Modeli

227220d8 fts 3 - Hello Kitty Bere ve Patik Modeli

9965a18f fts 4 - Hello Kitty Bere ve Patik Modeli