kişiye özel bir muamele söz konusu olur burda yani
onunla neden ayrıldık gibi sebepler yapacağım şeyde belirleyici özellikler olur