Platon; Sokrat'ın öğrencisi, Aristo'nun hocası. Bizim bildiğimiz platonik kelimesi de bu zattan gelmekte. platonik "maddesel olmayan sadece düşüsel boyutta var olan" anlamında kullanılmakta. yani platonik aşk denilince ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.

Ama işin içinde başka olaylar var. Platon yani platonik aşka ismini veren büyük zat bisexüel yani her nevi ilişkiye açık biri. Eğer platonun aşkı bu ise ben platonik aşkı sorgulmak isterim.

Şimdi esas olarak o zamanın koşullarında elit kısmın hepsi sapkın ilişkileri kendine hak görürmüş.Yine de sıkça kullandığımız bir kelimeyi böyle bir sapkınlıkda düşünmek ilginç de oldu doğrusu...
evet gençler bilgileriniz dahilinde bir irdeleyelim sorgulayalım fikirlerinizi alalım