her ne olursa olsun samimi olmakla ba$lar herşey.. onun sevmediği $eyleri dı$lamak küçük görmek yerine bir kez olsun onun bakış açısından bakıp incelemek gerekir olayları bazen. bazen ise onu uzun uzun dinleyerek tartışılan konulara çözüm bulmaktır.
o varken, ba$kasına sevgili gözüyle bakmamak ve açık sözlülüktür sevgiliye saygı....