Evlenme, kadınla erkeğin yasal çerçeve içinde devamlı ve ortaklaşa bir hayat kurmak amacıyla birleşmeleridir.


Evliliğin amacı, aile müessesesinin kurulması ve gelecek nesillerin yetiştirilmesidir.
Evliliğin esas temeli, karı-koca arasındaki anlayış ve işbirliğine dayanmaktadır.

Çocuk yetiştirmek de önemli olmakla beraber, evliliğin esas gayesi olarak kabul edilemez. Başlangıçta ailenin çocuksuz olduğu seneler geçtikten ve yetiştirilen çocuklar hayata atıldıktan sonra da çocuksuz kalınacağı düşünülürse, evliliğin esası çiftler arasında mevcut gaye birliği, işbirliği, arkadaşlık ve karşılıklı yardım olarak belirmektedir.
Evlilik hayatı, bekarlığın bağımsızlığı yerine, müşterek bir hayatın yer almasıdır. Evlilik diğer bir şahısla hayat beraberliği olduğuna göre, fertlerin bağımsızlıklarından biraz olsun feragat etmelerini gerektirir.

Evlilikte, hiçbir zaman tek taraflı düşünmeyip, karı-kocadan her birinin kendini diğerinin yerine koyarak düşünmesi lazımdır.

Evliliğin esaslarından biri de sadakattir. Sarsılmaz bir sadakatle bağlanan yuva, her türlü tehlikeye karşı koyacak kadar kuvvetlidir.

Ayrıca ihmal edilmemesi ve göz önünde tutulması gereken bazı hususlar, evliliğin mutlu bir hava içinde devamını sağlar;

• Karşılıklı olarak sevgi ve saygı şarttır.
• Terbiye ve nezaket kuralları daima ön planda gelmelidir.
• Anlamsız kıskançlıklara, üzüntü ve dırıltılara yer vermemeli, aksilik ve huysuzluk bir tarafa bırakılmalıdır.
• Akraba ve dostlar müşterek olarak benimsenmeli, aile çevresinde tam bir anlayış havası hüküm sürmelidir.
• Düşüncelere saygı göstermek, lüzumsuz tenkitlerde bulunmamak, iş hayatının başarılı olması için el birliğiyle gayret sarf etmek gerekir.
• Unutulmayan yıl dönümleri, alınacak ufak hediyeler, evlilik bağını kuvvetlendiren şeylerdir.
• Eşler birbirlerine karşı daima açık yürekli davranmalı, birbirlerinden gizli tarafları olmamalıdır.


Alıntı