Evlilik; saklı cennet. Gündelik yaşamın yoruculuğunun sığınağı. Aile olabilmenin meşru kalesi. Toplumda saygınlık, itibar, ekonomik güvence edinmenin itekleyici gücü. Aidiyet duygusu ile koruma güdüsünün kaynağı. Sevilme, kabul edilme gibi ihtiyaçların besin kaynağı. Evlilik kurumu çöktü, çöküyor yorumlarına rağmen, yirmi birinci yüzyılın da muteberliği devam eden yeri sağlam kurumu.

İnsanlık tarihi boyunca evlilikten beklenenler ve evliliğe yüklenen anlamlar farklılıklar göstermiş. Hukuki ve sosyal yaptırımlar çağdan çağa; toplumdan topluma değişmiş. Evlilik akdinin belirleyicileri; statü, mal, sınıf, güç gibi toplumsal dinamikler olmuş. Günümüzde ise, kişisel ihtiyaçlar ve beklentiler; evlilik kararının esas belirleyicileridir. Hukuk kuralları ve toplumun yazılı olmayan kuralları; bireylerin kişisel beklentileri ile toplumsal beklentilerin uyumunu sağlayacak biçimde çalışmakta ve evlilik kurumunun varlığını güçlendirmektedir.

Karı koca olmakla çiftin sosyal, ekonomik, yaşamı değişir. Hak, görev ve beklentiler yeniden şekil alır. Bunların içinde; yazılı veya sözlü olmayan beklentiler, evlilik ilişkisi açısından büyük önemi taşır. Bu beklentiler; söze, lafa dökülmese de, çiftin her bir eşinin ilişkiden aldığı doyumun, ilişkideki yerinin, memnuniyetinin, aidiyet duygusunun ayarını yapacak kadar önemlidir. Yazılı, sözlü değildir ama ilişkinin duygusal yasaları gibidir. Her şey yolunda görünürken, işlerin yolunda gitmediğini hissettirirler.

Özellikle evliliğin başlarında çiftler birbirlerini memnun etmek için çabalarlar. Bu uğraşı, karşılıklı tatmin edicidir. Biraz da gerçek dışıdır. Eşe yüklenilen anlamlar abartılıdır. Eşini, olmasını istediği gibi görme eğilimi vardır. Evliliğin başlangıcı, aşkın gösterisi ve seviliyor olduğu duygusu; bu eğilimin ortaya çıkışanı kolaylaştırır. Bu nedenle, çiftin her bir eşinin karşılıklı beklentilerini ve ilişkilerine katabileceklerini anlama süreci sekteye uğrar. Birbirlerinin esas beklentilerini, arzularını, istek ve ihtiyaçlarını ileten kanıtların göz ardı edilebildiği bu dönem, başlangıçta olağan karşılanabilir. Bununla beraber, evliliğin devamında çiftin aleyhine bir durum haline gelir. Beklentiler ve sevilene dair zihinde oluşturulan anlamlar çatışmaya başlar. Çift, karşılıklı olarak anlaşılmadığını, eskisi gibi sevilmediğini düşünebilir.


Çiftin her bir eşinin evlilikten beklediği farklı olabilir. Eşler farklı beklentilerinin farkında olmayabilir.

Onaylanmayacaklarını, yanlış anlaşılabileceklerini düşünerek istek ve beklentilerini dışa vurmayabilirler de. Evliliğin başındaki uyum ve doyumun devamına duydukları ihtiyaç ile kendilerini oldukları gibi yansıtmaktan da kaçınabilirler. Bu durum çiftin her bir eşinin, kendi benliklerine uygun olmayan davranış ve duyuşlara yönelmesine neden olabilir. Buna rağmen, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çözüm, hayaletlerden kurtulup, ilişkiye olduğun gibi katılmakta yatar. Eşin ve kendinin değişen ihtiyaçlarını, arzu ve beklentilerini anlamanın yolu karşılıklı olarak bundan geçer.

Günümüzde evlilikler, kişisel doyumların ve uyumun kaynağı olmayı taahhüt etmektedir. Evlilik ilişkisi içinde kendimizi olduğumuz gibi yansıtmaya duyduğumuz ihtiyaç giderilmediğinde; ilişkide yalnızlaşma ve ilişkiye yabancılaşma önlenemez. Saklı cennet, cehenneme döner.Ayla Kahraman