~~


Birini gerçekten seviyorsunuz onun icin neler yaparsınız?