"Ecel geldi cihane,baş ağrısı bahane" sözüne telmih var hocam.