Diyanet İşleri Başkanlığı, fiziksel şiddetin olumlu eğitsel bir değerinin bulunmamasının yanı sıra, kişide önemli psikolojik sorunlara da neden olacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, günümüzde Kuran kurslarında, dayağın varlığından bile söz edilemeyeceğini belirterek, dayakçı hocaların da Diyanet’in Kuran kurslarının semtine bile uğrayamayacaklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı M. Şevki Aydın, “Diyanet” dergide yayınlanan “Kuran Kursu ve Disiplin” makalesinde, geçmişte dayağın toplum ve eğitimciler açısından oldukça içselleştirildiğini, bu anlayışın Kuran eğitimi için de aynen geçerli olduğunu belirtti. Aydın, bu şiddet anlayışının Kuran öğretimi ve din eğitimi açısından utanç verici olduğuna işaret etti.

Aydın, Kuran kurslarında uygulanmakta olan yeni programların temel ilke ve amaçlarının değil dayak, öğrencilere karşı kırıcı, onları mahcup edici hitaplarla bile bağdaştırılamayacağını belirtti.

“Fiziksel şiddetin olumlu eğitsel bir değeri yoktur. Sadece görünüşte geçici bir sükunet sağlar. Bunu yanlış anlayanlar onun olumlu eğitici rolü olduğunu mehvederler. Oysa fiziksel şiddet sadece tahribat yapar. Bireyin kişiliğine adeta telafisi mümkün olmayan yaralar açar, psikolojik sorunlar oluşturur” diyen Aydın, şiddetin bireyin istenilenin tam aksine davranmasına neden olacağına dikkat çekti.

Aydın, çocuğuna, öğrencisine karşı şiddet uygulayan kişinin, eğitimsizliğini, gelişmemişliğini, yetersizliğini, sorun çözmedeki acizliğini ilan etmiş olduğunu belirtirken, henüz istenilen noktaya gelinemese de dayakla mücadele konusunda geçmişe oranla iyi bir mesafe alındığını kaydetti.

“ŞİDDETE KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR”

Aydın, şöyle devam etti:

“Bugün Kuran öğretiminde, Kuran kurslarındaki din eğitiminde artık dayağın varlığından söz edilemez. Böyle bir anlayışa sahip birinin Diyanet İşleri Başkanlığının kurslarında görev yapması şöyle dursun semtine bile uğrayamaz. Başkanlık kurslarda sadece dayak değil, şiddetin diğer türlerinin de vuku bulmaması için bütün önlemleri almaktadır. Kuran kurslarında uygulanmakta olan yeni programlar insana saygı ilkesine dayalı bir din eğitimini öngörmektedir. Bu kurumlarda sevgi eksenli mutlu edici bir disiplin anlayışı egemenliğini sürdürecektir. Öğretici kendi öz etkinliği, mesleki bilgi ve beceri donanımı, sevgi yüklü yüreği sayesinde sahip olacağı otoritesi ile otoriter olmayan otoritesi ile bu disiplini sağlayacaktır.”