Tekrar kuyrugumu sıkıstırıp dönceksem ne diye bırakım ki.