Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, internet kullanımında Türkiye’nin konumunun dünya ortalamasının üstünde olmakla beraber, AB’nin altında olduğunu belirterek, "Ama biz çok kısa süre içerisinde 2013 yılına kadar tam üyesi olma yolunda gayret gösterdiğimiz AB seviyesine ulaşacağız. Bundan hiç endişemiz yok" dedi. Bakan Yıldırım, Türkiye Bilişim Derneği (To be discussed) tarafından düzenlenen 2. İstanbul Bilişim Kongresine, makamından, telekonferans yöntemiyle, teknik nedenlerle gecikmeli olarak bağlanarak konuştu.Bilgiye sahip olmanın güce sahip olmak anlamına geldiğini kaydeden Yıldırım, küreselleşmenin en büyük silahı olan bilginin, iletişim altyapısının en iyi şekilde tesis edilmesiyle oluştuğunu kaydetti. Yıldırım, küresel anlamda sayısal uçurumun ortadan kaldırılarak, kıtalar, ülkeler arasında bilgi toplumuna yönelik altyapı farklılıklarının asgari düzeye indirilmesi, diğer yandan Türkiye’de de bölgeler arası farklılıkların giderilmesinin, sektörün geleceği ve küresel işbirliği bakımından olmazsa olmaz bir öncelik olduğunu vurguladı. Yıldırım, Türkiye’de bu amaca yönelik olarak son 15 yıldır yapılan çalışmaların 5 yıl içerisinde sektörün serbestleşmesi doğrultusunda hız kazandığını kaydetti. Erişilebilirliğin olmazsa olmaz şartının altyapının, bilgi iletişim
teknolojilerinin sürekli büyütülmesi olduğuna işaret eden Yıldırım,
Türkiye’de 2002 yılına kadar erişilebilirliğin sınırlı olduğunu, 2002
yılı sonrasında geniş bant internet kullanıcısı oranının hane bazında yüzde 30 seviyesine ulaştığını kaydetti. Yıldırım, gelişmişliğin erişilebilirliği artırdığını belirterek, "İnternet kullanımı ABD’de yüzde 70, Avrupa’da yüzde 60, Afrika’da yüzde
3,8, dünya ortalaması ise yüzde 19. Ülkemizin konumu dünya ortalamasının üstünde olmakla beraber AB’nin altındadır. Ama biz çok kısa süre içerisinde 2013 yılına kadar tam üyesi olma yolunda gayret gösterdiğimiz AB seviyesine ulaşacağız. Bundan hiç endişemiz yok" diye konuştu. Bilgi iletişim teknolojilerinin kendi başına bir sektör olmaktan
çıkarak, toplumsal hayatın bütün kesimlerinin bir aracı haline geldiğine işaret eden Yıldırım, bu işin yolunun gençlerden geçtiğini, bu nedenle yatırımlara okullardan başladıklarını, çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.
Yıldırım, 2013 bilgi toplumu hedefine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. "ULUSAL BİLİŞİM POLİTİKASINDA BİR ADIM ATMIŞ DEĞİLİZ" To be discussed Başkanı Turhan Menteş de, Türkiye’nin uluslararası rekabette tek oyun alanının yazılım olduğunun söylendiğini, ancak bunun uluslararası rekabetten doğan katma değere dönüşmediğinin görüldüğünü ifade ederek, "Burada sanıyorum ulusal bilişim politikamızın ortaya konmamasından kaynaklanan bir sorun var. Ulusal bilişim politikamız diye bir politika
belirleme konusunda hala bir adım atmış değiliz" dedi.
Uzmanların bir araya gelerek öncelikleri, yapılabilirlikleri belirleyen ve geleceği öngören bir çalışma hazırlaması gerektiğini ifade eden Menteş, "Ulusal bilişim politikası yaptırılmadığını, Türkiye’nin uluslararası alanda oyuncu olmasının istenmediğini" söyledi. Menteş, Türkiye’nin dünyada her alanda tüketici olarak 1,75’lik bir pazar payına sahip olduğunu kaydederek, "Bizi sadece pazar olarak görmek, birçok uluslararası ülke ve kuruluşun daha çok işine geliyor. Bizim bu konuda bir sıçrama yapıp, bu tekerleği döndürmemiz gerekiyor" diye konuştu. Türkiye’nin çok ciddi bir yazılım gücüne sahip olduğunu belirten Menteş, ulusal bilişim politikasından kastettiği şeyin, uluslararası yazılım pazarından sadece yazılım alanında değil, diğer alanlardan da pay almak olduğunu söyledi.