Türkiye’de 2008 yılı Ocak ayında, girişimlerde bilgisayar kullanımı yüzde 90,6’ya, internete erişime sahiplik oranı ise yüzde 89,2’ye yükseldi.20081201010248 internet - İnternet kullanımı giderek artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenlenen (TÜİK) "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2008" sonuçları açıklandı.

2008 yılı araştırma sonuçlarının verildiği bu bültende 2007 yılında gerçekleştirilen fakat teknik aksaklıklar nedeniyle yayımlanmayan "2007 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının" sonuçlarının da sunulduğu ifade edilen açıklamada, 2007 ve 2008 yılı araştırmaları Eurostat tarafından yenilenen metodolojiye uygun olarak yeniden düzenlendiği ve seçilmiş sektörlerdeki 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlere uygulandığı belirtildi.